Sveriges ledande kunskapsbas för passivhus

Att bygga ett passivhus handlar inte enbart om energibesparing, utan även om att få en mycket hög byggnadskvalitet och en mycket god komfort inomhus. Vi är en medlemsbaserad kunskapsplattform som utbildar, informerar, ger råd och sammanför svensk och internationell spetskompetens inom hållbart byggande.

Energisamordning

CEPH-utbildning (Certified Passive House designer education)

IG PH medlem


Energidagen 3 okt i Stockholm

Den 3 oktober 2018 håller vi en Energidag. Vi har bjudit in många intressanta föreläsare och tar ett helhetsgrepp om energi och byggande. Bland annat får vi besök av Sweden Green Building Council, Energieagence Luxemburg och Informationscentrum för hållbart byggande. Läs mer här och anmäl dig redan nu! Gratis för våra medlemmar. Boka tidigt-rabatt för dig som anmäler dig senast 30 augusti.

Arkitekturpris för passivhus 2019

2019 är det återigen dags att dela ut ett arkitekturpris för passivhus. Byggnaden ska finnas i Sverige. Prissumman är 50 000 kronor och vinnaren utses av en specialistjury. Sista anmälningsdatum för projekt är den 31 maj 2019. (Bilden är från prisceremonin 2013, vinnare Kent Pedersen till vänster).

Skriv upp dig för vårt nyhetsbrev för att alltid vara uppdaterad om passivhusets utveckling och framgångar i Sverige.