CEPH – Internationell passivhusexpert


Är du arkitekt, byggare, VVS-konsult eller fastighetsägare? Eller vill du kunna jobba som energisamordnare? Då ska du gå Sveriges enda utbildning till internationellt certifierad passivhusexpert (CEPH). Inga förkunskaper krävs. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment och täcker alla relevanta ämnen som berör projekteringen och utförandet av passivhus. En del av utbildningen sker i form av branschövergripande workshops.

Här kan du läsa vad tidigare deltagare tyckte om kursen.

Hittills har över 160 passivhusexperter certifierats i Sverige. I kursavgiften ingår ett omfattande kursmaterial, passivhus-projekteringspaketet PHPP och en handbok till beräkningsprogrammet. Med dessa verktyg är du efter avslutad kurs väl rustad att beställa, projektera, utföra och kvalitetsövervaka byggnationen av energi- och kostnadseffektiva hus. Till anmälan.

Nästa kurs startar mars 2020, information kommer under november.

Du kan anmäla ditt intresse redan nu till simone@igpassivhus.se

Block 1

Dag 1
Passivhusarkitektur, passivhusets värmeisolerande klimatskärm, PHPP introduktion
Dag 2 
Planering av den lufttäta klimatskärmen, konstruktion utan köldbryggor, workshop
Dag 3
Lufttäthetsworkshop, studiebesök
Dag 4
Passivhusfönster, kriterier, montering
Dag 5
Energiberäkning med Passivhus-projekteringspaketet PHPP

Block 2

Dag 1
Passivhus - ventilationsteknik
Dag 2
Passivhus - värmeteknik
Dag 3
Kvalitetssäkring VVS, lönsamhet för passivhus, renovering med
passivhuskomponenter
Dag 4
Passivhuslokaler, kvalitetssäkring av passivhus, anbudsförfarande för
passivhus, workshop
Dag 5
Passivhus - kompakt, repetition

Tentamen vårkurs: 28 juni 2019. Tentamen höstkurs: 6 december 2019

Ladda ner: detaljerat kursprogram

Ladda ner: Informationsbroschyren om kursen

Ladda ner: kortpresentation av kursen

Anmälan till CEPH-kursen görs här

Nytt! 10 dagar - en extradag med studiebesök, passivhusrenovering, passivhuslokaler, PHPP-licens ingår i priset.

Kursavgift: 30 000 SEK ordinarie pris.
Rabatt ges för medlemmar i IG Passivhus.

Priset inkluderar: 10 dagars kurs, kursmaterial, 10 lunch och fika, studiebesök, licens PHPP 2012 (energibalansberäkningsprogram för passivhus).
Tentamens- och certifieringskostnad tillkommer med 4 500 SEK.
Alla angivna priser är exklusive moms.

Tentamenstider: 2019-10-11, 2019-12-07
Anmälan till tentamen görs här.