Tryckt material för nedladdning

  Vår nya passivhusbroschyr med många svenska projekt som redovisas med objektiva fakta och beskrivningar. Gratis, kan beställas per mail till simone@igpassivhus.se.
  Ska du renovera i flera etapper? Gör det riktigt från början! EuroPhit är ett europeiskt projekt för stegvis renovering med passivhusstandard. Här kan du ladda ner informationsbroschyren.
  Informationsbroschyren om Sveriges enda utbildning till Internationellt certifierad passivhusexpert. Anmäl dig till kursen här. 
  Vår broschyr, fullmatad med information om passivhus. Här kan du ladda ner broschyren som PDF (8 MB). Om du vill beställa hem den, läs mer här.
  Flyer 2013 om IGPH med medlemsöversikt.
  Flyer om IGPH.
  Flyer om passivhus. Från PHI.
  Active for more comfort: The Passive House – Information for property developers, contractors and clients.
  Broschyr om arkitekturtävlingar världen över.
  IBO-Boken är en byggnadskonstruktionskatalog med:
- 100 konstruktioner och 75 anslutningsdetaljer med skalenliga ritningar
- 100 byggmaterial och deras tekniska egenskaper och ekologiska beskrivningar
- Byggfysikaliska beskrivningar och rekommendationer för köldbryggsfria och lufttäta anslutningar
Boken kostar ca 95€.
Beställ boken här. 
  BRE Passivhaus primer: Introduction – An aid to understanding the key principles of the Passivhaus StandardBRE är den brittiska motsvarigheten till IGPH
  BRE Passivhaus primer: Designer’s guide – A guide for the design team and local authorities
  BRE Passivhaus primer: Contractor’s guide – So you’ve been asked to build a Passivhaus?