Vad är ett passivhus?


Högåsskolan Knivsta. Foto: Anders Fredriksén

Passivhus är byggnader som ”passivt” värms upp via solen, interna värmevinster och återvunnen värme i ventilationssystem. Detta medför en värmeenergibesparing på upp till 75% jämfört med byggnader som uppfyller de kommande BBR-kraven.

Detta uppnås genom passivhuskonceptets två grundprinciper:

1. Minimera värmeförluster

2. Optimera värmevinster

Avgörande för passivhusens framgång är - utöver den stora energibesparingen - den höga komforten och hållbarheten pga. de ingående komponenternas höga kvalitet.

Komforten uppnås både sommar- och vintertid, vilket endast är möjligt när man följer de planerings- och kvalitetsprinciper som ligger i passivhuskonceptet.

Genom rätt planering, kompakthet, placering och optimering av arbetsrutiner under projektering och utförandet, rätt produkter och materialval samt genomarbetad kvalitetssäkring minimerar man värmeförlusterna.

Passivhusens grundprincip är basen för alla kommande byggnadsstandarder som nollenergihus eller plusenergihus.

Läs mer om passivhus och hur man bygger rätt i vetenskapsdatabasen Passipedia. Som medlem i IG PH Sverige får du gratis tillgång till alla vetenskapliga sidor som ger dig information om aktuella projekt, pågående forskning och utvärderingar i hela världen.