Certifiering av passivhus

IG Passivhus hjälper dig att få dina projekt passivhuscertifierade. Vi samlar in nödvändigt material och hjälper till med PHPP-beräkningen samt kvalitetssäkring.

En oberoende kontrollant som är verifierad av Passivhus-institutet får kompletta handlingar för granskning och godkännande av certifieringen.