Fuktsäkerhetskontroll

Vi hjälper dig att beräkna bl.a.

  • torktiden för byggfukt
  • kondensrisken i byggnadsdelar
  • påverkan från regn på utvändiga byggnadsdelar
  • påverkan från ombyggnads- och renoveringsåtgärder
  • det hygrotermiska beteendet för tak- och väggkonstruktioner vid förändrad användning eller i olika klimatzoner

Vid fuktsäkerhetskontroll arbetar vi med simulering enligt WUFI.
WUFI (Wärme und Feuchte instationär) möjliggör en realistisk beräkning av det instationära hygrotermiska beteendet för byggdelar med flera skikt under naturliga klimatvillkor.

WUFI baseras på den senaste kunskapen om ångdiffusion och transport av vätskor i byggnadsmaterial. Verktyget kan använda uppmätta klimatvärden inklusive regn och solinstrålning som randvillkor. På så sätt kan beteendet för en byggnadsdel undersökas realistiskt och för naturlig väderpåverkan.