Termografering


Termografi handlar om att mäta temperaturer utan beröring. Infrarött ljus är inte möjligt att uppfatta för det mänskliga ögat, men en termografikamera registrerar infraröd strålning och tolkar den åt oss som temperaturer.

Vi hjälper dig att utföra undersökningar enligt standarden EN-13187 (Byggnaders termiska egenskaper – Kvalitativ metod för lokalisering av termiska ofullkomligheter- infraröd metod).

Eftersom värmekameran snabbt och enkelt ger en överblick över temperaturförhållanden är den ett utmärkt verktyg för kartläggning och lokala åtgärder angående köldbryggor, isoleringsbrister, vattenskador med mera.
I kombination med trycksättning av huset är det också möjligt att använda termografi för att upptäcka luftläckage i byggnadens konstruktion.

Vänd dig gärna direkt till våra kompetenta partners för termografering:

Dry-IT AB Peter Sunvisson Stockholm 08-464 66 00
Karnehed Design & Construction AB Per Karnehed Linköping 073-501 11 30
Husmiljö Olaf Stark AB Olaf Stark Vallda 076-135 76 09
ÅF Consult Claes Eriksson Växjö 010-505 68 51