LSS-boende Andersberg

Passivhusleverantören Emrahus har i samarbete med Attendo AB byggt ett funktionellt LSS-boende i Gävle, i ett plan och med sex lägenheter. Planlösningen är utarbetad med individen i fokus, men det finns även gemensamma ytor och goda personalutrymmen.

Att bygga passivhus är att bygga hållbart inför framtiden. De energieffektiva samhällsfastigheterna har som mål att hjälpa kommuner att tänka grönt, att sänka energianvändningen samt att nå miljömålen som skärps hela tiden. Andersberg är det första LSS-boendet som klarat certifieringen enligt den tuffare internationella standarden.

Passivhuscertifikat LSS-boende Andersberg