LSS Storhagen i Gävle

Passivhusleverantören Emrahus ska i samarbete med Gävle Kommun bygga ett funktionellt LSS-boende i Gävle, med 6 marklägenheter om totalt 453 kvm vardera. Planlösningen är utarbetad med individen i fokus, men det finns även gemensamma ytor och goda personalutrymmen. Husen planeras med vinterträdgård, personalrum, allrum med kök och matplats. Inflyttningen ska ske våren 2016.

Att bygga passivhus är att bygga hållbart inför framtiden. De energieffektiva samhällsfastigheterna har som mål att hjälpa kommuner att tänka grönt, att sänka energianvändningen samt att nå miljömålen som skärps hela tiden.