Idrottshallar

Även idrottshallar lämpar sig utmärkt för ett utförande i passivhusstandard. Läs mer om genomförda eller aktuella projekt här.

Tennishall, Växjö