Elmeskolan, Älmhult

Arkitekt: Horisont arkitekter

Elmeskolan är en ny skola som ska byggas i de nordöstra delarna av Älmhult, och som kommer att byggas enligt passivhusnormer för att certifieras.

Husets form är kompakt med en generös ljusgård i mitten. Byggnaden kommer att byggas i två plan med ett vindsplan som teknikvåning.

Skolgården bakom byggnaden kommer att skydda från buller och trafik, samt ge tillgång till närliggande kullen och naturfält.

En huvudentré och tre sekundära entréer ger möjlighet för ett uppdelat flöde, förskolan har sin egen ingång och inhägnad förskolegård intill.

Lokaluppdelningen bygger på en modulär princip som skapar flexibilitet och kan anpassas efter behov. Verksamheten i skolan kommer att omfatta undervisningslokaler för grundskola F-6 (2 spår), internationell skola för åk 1-10 samt internationell förskola. Här kommer ca 800 elever att husera och byggnaden blir ca 11 000kvm stor.

Byggnaden ska certifieras internationellt vid Passive House Institute i Darmstadt. Passivhus innebär en byggnad med största möjliga komfort till lägsta möjliga energianvändning. Genom god isoleringsförmåga och genomtänkt teknik räcker oftast energi ifrån solvärme, människor, belysning, elektriska apparater o d för att uppnå värmebalans i byggnaden. Grundkraven för certifiering är ett maximalt energibehov av 15 kWh per m2 referensarea och eller ett värmeeffektbehov av 10 W/m2. Luftomsättningen via klimatskalet vid 50 Pascal tryckdifferens får max vara 0,6 luftomsättningar per timme, relaterad till byggnadens luftvolym. På grund av den goda tätheten och värmeisoleringen är drag i princip uteslutet och komforten blir mycket hög.

Skolan kommer att byggas efter partneringsprincipen med följande parter:

Beställare : Älmhults Kommun
Entreprenör: Dynacon Construction AB
Arkitekt: Horisont Arkitekter AB
Konstruktör: Strängbetong, Prefab
Mark: Pehrsco AB