Skapaskolan, Huddinge

Arkitekt: Street Monkey Architects

Skapaskolan i Rosenhill blir en ny skola för cirka 480 elever från förskoleklass till årskurs nio för hela centrala Huddinge. Skapaskolans kärnvärden är kärlek, meningsfullhet och utveckling. Skolan har en hälsoinriktning och erbjuder elever daglig rörelse.

Skolan byggs av Turako som är specialiserade på just skolfastigheter. Tillsammans med entreprenören Friendly Building och hyresgästen Skapaskolan har den kommande skolan utvecklats med starkt fokus på miljö, funktionalitet, design och utemiljö. En träfasad, delvis gröna tak, energiåtgång på nivån passivhus och en skiftande skolgård där även gymnastiksalens tak används.

Byggnaden är planerad för att smälta in väl med omgivningarna. Den tredje våningen är indragen samtidigt som skoltomtens höjdskillnader bland annat ger en anslutning från gymnastiksalen till marknivå.

Skolan kommer att drivas av Skapaskolan, en fristående verksamhet. De flyttar från sina nuvarande lokaler till den nya skolan januari 2019.