CEPH – Internationell passivhusexpert


Är du arkitekt, byggare, VVS-konsult eller fastighetsägare? Eller en nyfiken privatperson med intresse för bygg och energi? Då kan du gå Sveriges enda utbildning till internationellt certifierad passivhusexpert (CEPH). Inga förkunskaper krävs. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment och täcker alla relevanta ämnen som berör projekteringen och utförandet av passivhus. En del av utbildningen sker i form av branschövergripande workshops.

Hittills har över 160 passivhusexperter certifierats i Sverige. I kursavgiften ingår ett omfattande kursmaterial, passivhus-projekteringspaketet PHPP och en handbok till beräkningsprogrammet. Med dessa verktyg är du efter avslutad kurs väl rustad att beställa, projektera, utföra och kvalitetsövervaka byggnationen av passivhus. Till anmälan.

CEPH-kurser 2017 – Utbildning inför certifiering till internationell passivhusexpert.
OBS! Kurs 1 (vårkursen) kan inte längre bokas. Vänligen gör din bokning för höstkursen 2017 (kurs 2).

Utbildningen sker på Best Western Hotel Royal Corner i Växjö.


Kurs 2:
26-29 sept
Block 1 Innehåll
Dag 1 Passivhuskoncept, PHPP introduktion
Dag 2 Konstruktion med köldbryggsfria lösningar, lufttäthet under projektering och i praktiken
Dag 3 PHPP workshop, möjlighet att arbeta med egna projekt
Dag 4 Passivhusfönster, kriterier, montering

Kurs 2:
18-20 okt
Block 2
Dag 1 Passivhus ventilationssystem, lösningar
Dag 2 Passivhus värmesystem, olika alternativa värmekällor
Dag 3 Kvalitetssäkring VVS, blower door och värmekamera

Kurs 2:
20-22 nov
Block 3
Dag 1 Passivhuslokaler, renovering med passivhuskomponenter, studiebesök
Dag 2 Kvalitet, upphandling, ekonomi
Dag 3 Repetition

Tentamen kurs 1: 9 juni 2017, tentamen kurs 2: 1 december 2017

Ladda ner: kursplan hösten 2017, detaljerat kursprogram

Ladda ner: Informationsbroschyren om kursen

Ladda ner: kortpresentation av kursen

Anmälan till CEPH-kursen görs här

Nytt! 10 dagar - en extradag med studiebesök, passivhusrenovering, passivhuslokaler, PHPP-licens ingår i priset.

Kursavgift: 30 000 SEK. Vid anmälan senast fyra veckor före kursstart ges en boka-tidigt-rabatt på 2000 SEK.
Kursavgift för medlemmar i IG PH Sverige: 25 000 SEK
Priset inkluderar: 10 dagars kurs, kursmaterial, 10 lunch och fika, studiebesök, licens PHPP 2012 (energibalansberäkningsprogram för passivhus).
Tentamens- och certifieringskostnad tillkommer med 4 500 SEK.
Alla angivna priser är exklusive moms.

Tentamenstider: 2017-12-01, 2018-03-24, 2018-06-08, 2018-10-06, 2018-12-07
Anmälan till tentamen görs här.