CEPH – Internationell passivhusexpert


Är du arkitekt, byggare, VVS-konsult eller fastighetsägare? Eller vill du kunna jobba som energisamordnare? Då ska du gå Sveriges enda utbildning till internationellt certifierad passivhusexpert (CEPH). Inga förkunskaper krävs. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment och täcker alla relevanta ämnen som berör projekteringen och utförandet av passivhus. En del av utbildningen sker i form av branschövergripande workshops.

Hittills har över 160 passivhusexperter certifierats i Sverige. I kursavgiften ingår ett omfattande kursmaterial, passivhus-projekteringspaketet PHPP och en handbok till beräkningsprogrammet. Med dessa verktyg är du efter avslutad kurs väl rustad att beställa, projektera, utföra och kvalitetsövervaka byggnationen av energi- och kostnadseffektiva hus. Till anmälan.

NÄSTA KURS: FRÅN 25-28/9 2018, HAMMARBY SJÖSTAD (tre tillfällen under hösten, totalt 10 dagar)

CEPH-kurser 2018 – Utbildning inför certifiering till internationell passivhusexpert.
Utbildningen sker i Stockholm i samarbete med Dry-IT AB (Hammarby Sjöstad).


Vårkurs:
19-22/3
Höstkurs:
25-28/9
Block 1 Innehåll
Dag 1 Passivhuskoncept, PHPP introduktion
Dag 2 Konstruktion med köldbryggsfria lösningar, lufttäthet under projektering och i praktiken
Dag 3 PHPP workshop, möjlighet att arbeta med egna projekt
Dag 4 Passivhusfönster, kriterier, montering

Vårkurs:
23-25/4
Höstkurs: 24-26/10
Block 2
Dag 1 Passivhus ventilationssystem, lösningar
Dag 2 Passivhus värmesystem, olika alternativa värmekällor
Dag 3 Kvalitetssäkring VVS, blower door och värmekamera

Vårkurs:
23-25/5
Höstkurs:
21-23/11
Block 3
Dag 1 Passivhuslokaler, renovering med passivhuskomponenter, studiebesök
Dag 2 Kvalitet, upphandling, ekonomi
Dag 3 Repetition

Tentamen vårkurs: 8 juni 2018. Tentamen höstkurs: 7 december 2018

Ladda ner: kursplan våren 2018, detaljerat kursprogram

Ladda ner: Informationsbroschyren om kursen

Ladda ner: kortpresentation av kursen

Anmälan till CEPH-kursen görs här

Nytt! 10 dagar - en extradag med studiebesök, passivhusrenovering, passivhuslokaler, PHPP-licens ingår i priset.

Kursavgift: 30 000 SEK. Vid anmälan senast fyra veckor före kursstart ges en boka-tidigt-rabatt på 2000 SEK.
Kursavgift för medlemmar i IG PH Sverige: 25 000 SEK
Priset inkluderar: 10 dagars kurs, kursmaterial, 10 lunch och fika, studiebesök, licens PHPP 2012 (energibalansberäkningsprogram för passivhus).
Tentamens- och certifieringskostnad tillkommer med 4 500 SEK.
Alla angivna priser är exklusive moms.

Tentamenstider: 2018-06-08, 2018-10-06, 2018-12-07, 2019-03-23, 2019-06-28, 2019-10-11, 2019-12-07
Anmälan till tentamen görs här.