Program Energidagen

Program Energidagen 2018 den 3 oktober, Arenastaden 7 (hos WSP)

8.00 – 8.30 kaffe, registrering

Ambitioner och möjligheter

Moderator: Jasenka Hot

8.30 Simone Kreutzer – Välkommen till Energidagen 2018

8.40 Göran Werner, koordinator Bebo, sektionschef byggnadsfysik WSP – samhällets möjligheter

8.50 Ingrid Westman– På väg till ett fossilfritt Sverige med energieffektivisering av byggnader – färdplan och drivkrafter

9.10 Birgit Knoch – Energieagence Luxemburg – Hur blir ett importland ett exportland (Eng)

9.40 Michael Englund - Hur måste byggsektorn bidra till att nå de politiska målen. 

10.00 Paus

Energieffektivisering för marknadens utveckling

Moderator: Ingrid Westman

10.30 Claes Magnusson, vd och Sofia Johansson SISAB – vägen till passivhus förskola Humlan,

10.50 WUDD Fastigheter: David Uddare Sevelin, vd - Hur mitt kontor helt enkelt blev ett passivhus

11.10 IGPH-medlemmar - Nya produkter, nya lösningar, innovativa system förbättrar byggnader och driften, David Fredlund Build Well Scandinavia (fönster, dörrar o solavskärmning) och Climate Recovery (ventilationskanaler med integrerad isolering)

11.30 Paneldebatt Nätverk och kunskapsförmedling- Hur skapar vi tillsammans bättre förståelse hos beställaren, vilka aktiviteter behövs för att inspirera och väcka uppmärksamhet?
Moderator: Michael Englund

12.30 Lunch

Teori och verklighet

Moderator: Mattias von Malmborg

13.30 Johan Nuder – Informationscentrum för hållbart byggande – mål och syfte, idéer och möjligheter

13.50 Linda Kjällén - SGBC - Nyheter i Miljöklassningssystemen och utvecklingen av nya projektet NetZero

14.10 Simone Kreutzer - IGPH – Kvalitetssäkring under byggnation - från första pennstrecket till inflyttning, hur håller man högsta kvalitet utan fusk.

14.30 platsen är ledig för en medlem som har något intressant att bidra med

14.45 Kaffe

15.00 Studiebesök förskolan Humlan

Vi åker tillsammans tvärbanan till byggplatsen Humlan (15 min) – studiebesök hos JMW Bygg & Fastighets AB och SISAB:s första passivhus (anmälan behövs, max antal platser 30, först till kvarn)

16.30 slut