18:e Internationella passivhuskonferensen

2014 års passivhuskonferens kommer att äga rum på Eurogress i tyska Aachen den 25-26 april. Sista dagen för inlämning av abstracts är den 1 oktober 2013. Konferensen tar avstamp i EU-direktivet att alla nybyggnationer från 2021 ska vara  ”nearly zero energy buildings”. Fokus kommer att ligga på integrerade och kostnadseffektiva produkter och system, nya idéer och forskningsresultat, effektiv kvalitetssäkring av hela processen, de senaste planeringsverktygen samt vidareutbildning av de inblandade entreprenörerna. De bästa bidragen väljs ut av konferensutskottet och ska inspirera till egna, framgångsrika projekt. Ladda ner information om konferensen och Call for papers här.