Över 25 nya internationella passivhus på gång

Efterfrågan på äkta och verifierade passivhus är nu stor i Sverige, tack vare ökad kunskap och en rad imponerande referenser som blir noga uppföljda och utvärderade.

Just nu har vi över 25 nya passivhusprojekt registrerade i hela landet. I framkant ligger Knivsta kommun som satsar stort på ett energieffektivt och miljövänligt samhälle med fyra nya byggnader i passivhusstandard. Utöver ett kongresscenter ska också en skola och två förskolor följa Högåsskolans goda exempel.

Men fler kommuner är i gång. Det är dock inte alltid kommunerna som främst driver energifrågan. Det finns även passivhusentreprenörer som med hög kvalitet och kostnadseffektiva lösningar motiverar byggherrar att satsa på internationella passivhus. Ingrid Westman från Friendly Buildning är en engagerad entreprenör som har slutfört sina första tre passivhusprojekt. Även efteråt bryr hon sig och följer upp projekten - något man kan göra när man vet att man levererat hög kvalitet.

Från Älmhult till Åre finns våra certifierade passivhusexperter i hela landet. De är aktiva energisamordnare med helheltssyn. Även allt fler privata byggherrar vågar att bygga hållbart, det är vi mycket stolta över.

IG Passivhus kommer fortsättningsvis att knyta allt fler passivhusexperter och medlemmar till verksamheten. Vi ska jobba ännu bredare för ett sunt och hållbart samhälle.

Bilderna ovan är från Friendly Buildings projekt POWER TO THE PEOPLE i Upplands Väsby, som just nu genomgår certifiering.
Arkitekt: Street Monkey Architects
Foto: Mattias Hamrén Photography