30 utställare från 8 länder på passivhusmässan i Knivsta

I samband med Passivhuskonferensen äger också en unik utställning rum i samma lokaler. 30 utställare från åtta länder presenterar passivhusprodukter, ekologiska material, banbrytande fastighetsteknik och energibesparande och hållbara konstruktionslösningar. Därtill visas en bred konsultkompetens inom hållbart byggande!
Utställningen äger rum den 6-7 oktober på Knivsta kommunhus.

Öppettider utställning
För konferensdeltagare:
Fredag 9.00-18.00, lördag 9.00-17.00

För allmänheten:
Fredag 15.00-18.00, lördag 9.00-17.00

Fri entré!

Läs mer om alla utställare här