4 nya skolprojekt med passivhuscertifikat

Skapaskolan i Huddinge. Foto: Mattias Hamrén

Under sommaren har fyra nya skolbyggnader certifierats som passivhus enligt internationell standard.

Skapaskolan i Huddinge har en hälsoprofil och erbjuder plats för 480 elever. Skolan är byggd av Turako som är specialiserade på just skolfastigheter. Tillsammans med entreprenören Friendly Building och hyresgästen Skapaskolan har skolan utvecklats med starkt fokus på miljö, funktionalitet, design och utemiljö.

Norrgårdens förskola i Knivsta är byggd i två plan och rymmer åtta avdelningar. Byggnadens yttre domineras av trä, precis som dess omgivning. Inne i byggnaden delas avdelningarna av i ett mittparti – matateljén, torget och den övre ateljén. Dessa är förskolans hjärta med tyngdpunkt i kommunikation mellan avdelningarna, både på och mellan våningsplanen.

Glänningeskolan i Laholm byggdes för 475 elever. Skolbyggnaden består av två ytekonomiska, enkla huskroppar som samlar sig kring en gemensam entréhall med huvudtrappa. Den tillhörande idrottshallen, även den ett certifierat passivhus, kommer att vara platsen för höstens internationella passivhus- och hållbarhetskonferens som äger rum den 24-25 oktober.