4:e bilagan i Fastighet & Bostadsrätt ute

Den fjärden delen i vår serie om passivhus handlar om en fråga som engagerar alla som bygger - fönstren. En viktig komponent för utseende och ljusinsläpp, men lika betydande för hur huset klarar sig energimässigt. Och då pratar vi inte bara om glasets U-värde, utan också om fönstrets anslutning mot fasaden. För passivhuscertifierade fönster beräknas U-värdet därför i monterat skick.

Som tur är blir det allt lättare att få tag i passivhusfönster i Sverige. Och nya spännande produkter kommer hela tiden. Fönstrets energisnåla framtid har precis börjat!

Läs hela bilagan om fönster i Fastighet & Bostadsrätt här.