CEPH – Internationell passivhusexpert


Är du arkitekt, byggare, VVS-konsult eller fastighetsägare? Eller vill du kunna jobba som energisamordnare? Då ska du gå Sveriges enda utbildning till internationellt certifierad passivhusexpert (CEPH). Inga förkunskaper krävs. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment och täcker alla relevanta ämnen som berör projekteringen och utförandet av passivhus. En del av utbildningen sker i form av branschövergripande workshops.

Här kan du läsa vad tidigare deltagare tyckte om kursen.

Hittills har över 200 passivhusexperter certifierats i Sverige. I kursavgiften ingår ett omfattande kursmaterial, passivhus-projekteringspaketet PHPP och en handbok till beräkningsprogrammet. Med dessa verktyg är du efter avslutad kurs väl rustad att beställa, projektera, utföra och kvalitetsövervaka byggnationen av energi- och kostnadseffektiva hus. Till anmälan.

Nästa kurs startar 23-26 mars 2020. Anmäl dig nu!

Boka tidigt-rabatt 3000 kr vid anmälan senast 23 februari.

Block 1: 23-26 mars 2020, Stockholm

Dag 1
Passivhusarkitektur, passivhusets värmeisolerande klimatskärm, PHPP introduktion
Dag 2 
Planering av den lufttäta klimatskärmen, konstruktion utan köldbryggor, workshop
Dag 3
Passivhusfönster, kriterier, montering
Dag 4
Energiberäkning med Passivhus-projekteringspaketet PHPP

Block 2: 22-24 april 2020

Dag 1
Passivhus - ventilationsteknik, VVS-workshop
Dag 2
Passivhus - värmeteknik
Dag 3
Kvalitetssäkring VVS, lönsamhet för passivhus, renovering med
passivhuskomponenter

Block 3: 25-27 maj 2020

Dag 1
Lufttäthetsworkshop, anbudsförfarande för passivhus
Dag 2
Studiebesök i passivhus
Dag 3
Passivhus - kompakt, repetition

Ladda ner: kursplan vår 2020

Ladda ner: detaljerat kursprogram

Ladda ner: Informationsbroschyren om kursen

Ladda ner: kortpresentation av kursen

Anmälan till CEPH-kursen görs här

Kursavgift: 30 000 SEK ordinarie pris.
Rabatt ges för medlemmar i IG Passivhus.

Priset inkluderar: 10 dagars kurs, kursmaterial, 10 lunch och fika, studiebesök, licens PHPP 2012 (energibalansberäkningsprogram för passivhus).
Tentamens- och certifieringskostnad tillkommer med 4 500 SEK.
Alla angivna priser är exklusive moms.

Tentamenstider: 2020-03-21, 2020-06-27, 2020-10-09, 2020-12-04

Anmälan till tentamen görs här.