Hedlunda, Umeå

Arkitekt: Sweco

Passivhusplaneringsteam: Sweco Architects, Sweco Systems, Sweco Structures

Certifieringsansvarig passivhusexpert: arkitekt Thomas Greindl,  Sweco Architects

En kombination av Umeå kommuns ambitioner och kunskapen inom hållbart byggande hos Swecos konsulter har banat väg för världens nordligaste internationellt certifierade passivhus. I juni 2013 togs det första spadtaget till förskolan Hedlunda i Umeå.

Sweco har tagit ett helhetsgrepp om projekteringen som innefattat arkitekter,
konstruktörer och installationskonsulter, samt markprojektörer och landskapsarkitekter.

Stor vikt har lagts vid att integrera arkitektur, hållbarhet och pedagogik. Med utgångspunkt i Reggio Emilia-pedagogiken har byggnaden utformats ur barnens perspektiv, med många inbyggda möjligheter och rum för kreativt skapande och projektarbete.

Byggnaden är också utrustad med ett avancerat styrsystem som i varje rum ser till att
solinstrålning, belysning, ventilation och värme samverkar för att ge en behaglig
inomhusmiljö och minimal energianvändning.

Förskolan Hedlunda byggs i 2 plan med en referensarea på 1322,5 kvm. Inflyttningen skedde i augusti 2014.

Passivhusplaneringsteamet ansvarade för arkitekttävling och koncept, passivhussamordning energi, rådgivning och planering VVS, el, konstruktion, lufttäthet, passivhuskomponenter, val av giftfritt förnybart byggmaterial, hållbarhet, Breeam certifikat, PH certifikat, samordning och utbildning av entreprenörer.

Passivhuscertifikat Hedlunda (PDF)

PHPP-beräkning Hedlunda (PDF)