Lustigkulla, Alsike Nord

Bilder: Philipp Gallon

En ny förskola i passivhusstandard med åtta avdelningar har uppförts i Alsike, Knivsta kommun. Alsike är ett område där kommunen planerar nya bostadsområden, handel, skola samt förskola som kommer att uppföras under de närmsta åren.

Förskolans placering ger en känsla av en mindre by inne i parken där varje hemvist får sitt eget hus i huset. De nedskalade formerna skapar mindre och varierade uterum som stöttar verksamhetens pedagogiska användande av ytorna utomhus, samt förstärker kontakten mellan ute och inne. Byggnadsformen ger ett rumsligt igenkännande, en varierad byggnadsvolym och taklandskap. Varje husdel får också sin egen entré för att skapa en starkare tillhörighet för varje hemvist.

Kärnan i husen är olika kreativa ateljéer, matsalar där barnen är nära matlagningen och en vinterträdgård i centrum, tillgängliga för hela förskolan. Varje ateljé har ett eget tema för att användas på olika sätt i den dagliga pedagogiska verksamheten.

150 barn och 30 pedagoger flyttade in i slutet av året 2017. År 2018 nominerades byggnaden till Swedish Design Awards.

Adress: Alsike, Knivsta kommun
Beställare: Knivsta kommunfastigheter
Omfattning: 1 900 kvm
Arkitekt: Arkitema Architects