Brage förskola, Sigtuna

Illustrationer: TOL Arkitekter

I centrala Valsta bygger Sigtuna kommun nya Brage förskola med plats för ca 170 barn.
TOL Arkitekter designar huset och Sweco architects utformar utemiljön.
Detaljprojekteringen är planerad att vara klar våren 2017, inflyttningen ska ske till våren 2019.

Förskolan har fått sin arkitektur från sjöbodar, och den nedre våningens spegelfasad med reflektioner skall föra tankarna till en vattenyta.Taken har vänts mot söder för att kunna nyttja solcellernas kapacitet till fullo.

Huset består av 2 fyrkantiga huskroppar i två plan som sätts samman till en enhet men med förskjutningar. Fasadmaterialet består av cederträ, granitkeramik, fibercement och glas.

Brage förskola är en miljösatsning och ska klara energikraven för internationell passivhusstandard. Förskolan ska dessutom uppfylla kriterier för Miljöbyggnad Silver samt Komfasts krav avseende byggmaterial för giftfri förskola.

Visualisering av TOL Arkitekter

Vy från parkeringen

Vy från nordöst