Nu har vi skickat in vårt remissvar till Boverket!

I april ska de nya byggreglerna, som uppfyller EU:s krav för energiberäkning av nära-nollenergihus, träda i kraft. Boverkets senaste förslag är nu ute på remiss. Vi menar att Boverket missar en rad faktorer som är viktiga för byggnadens energihushållning. Kompakta och lufttäta huskroppar utan köldbryggor, jämförbara energiberäkningar som följer med ända till slutbesiktningen, en helhetssyn med livscykelperspektiv och en realistisk nivå för det maximala energibehovet - allt sådant som redan idag ingår i den internationellt beprövade passivhusstandarden.

Om man bygger rätt och samordnat enligt denna genomförbara, pålitliga och ledande standard för lågenergibyggnader kan man skärpa kraven på energiförbrukning betydligt, både för nybyggnation och renovering.

Här nedan kan du läsa vårt remissvar på Boverkets förslag och se alla som undertecknat det. Tillsammans hoppas vi på en ny och bättre standard för hållbart svenskt byggande.

Vårt remissvar

Boverkets remiss