Artikel om Laholmskonferensen i Hållbart Byggande

"Den 24-25 oktober är det dags för passivhus- och hållbarhetskonferensen 2019.  Experter från bland annat Sverige, Tyskland, Österrike och Storbritannien har bjudits in. Bland annat kommer professor Wolfgang Feist som är grundare till Passivhaus Institut i Darmstadt och brukar kallas för konceptets fader. Tillsammans med den svenske byggnadsfysikern Bo Adamson utvecklade och definierade han passivhuskonceptet på 1980-talet. Professorn ger en tillbakablick på passivhusbyggandet under de senaste 30 åren och delar med sig av sina tankar kring byggnationsläget internationellt och i Sverige. "

Läs hela artikeln här.