Vi har blivit utsedda till Årets Energirådgivare!

Föreningen Energirådgivarna har utsett Intressegrupp Passivhus till Årets Energirådgivare 2020. Motiveringen lyder: "Årets pristagare har med passion och driv verkat för att byggnader ska byggas energieffektivt - inte bara i beräkningsstadiet utan även i verkligheten. IG Passivhus har också visat att man lever som man lär och är på så sätt ett föredöme."

Vi delar denna fina utmärkelse med alla våra duktiga och engagerade medlemmar! Många har trots ett svårt corona-läge utvecklat och lanserat nya hållbara produkter, material och lösningar i år, samt passat på att utbilda sig till passivhus-experter.

Ända sedan starten har Intressegrupp Passivhus haft som mål att göra Sverige mer energieffektivt, och detta arbete ska vi fortsätta med i form av utbildning, energirådgivning och med vår medlemsplattform som förenar expertkunskap med praktiska lösningar och produkter.

Fastighetsstudion – en mötesplats för bygg- och fastighetsrådgivare

Vi hälsar Fastighetsstudion i Uppsala AB välkommen som ny medlem i Intressegrupp Passivhus.

Fastighetsstudion är en medlemsbaserad mötesplats och plattform för fastighetsrådgivare och småföretagare. Här erbjuds plats för co-working, träffar, utbildningar och samverkan.

Fastighetsstudion har bred erfarenhet inom ny, ombyggnad och renovering och energieffektivisering av såväl moderna som kulturhistoriska fastigheter. Rådgivarna är certifierade inom energi och hållbart byggande.

Grundaren Sven Detterberg har specialiserat sig på energi och innemiljö och har stor erfarenhet av systemstudier och har breda kunskaper inom VVS-teknik och energieffektivt byggande. Sven har genomfört kartläggningar och funktionsutredningar i befintliga fastigheter och är van att genomföra mätningar och analyser av tekniska system och inomhusklimat. Då är det en stor tillgång att ha erfarenhet av design och analys av teoretiska byggnadsmodeller.

Sven arbetar ofta i tidiga skeden med förstudier men följer även projekt till driftsättning och utvärdering och har erfarenhet av såväl bostäder som kommersiella lokaler. I mindre uppdrag projektleder Sven entreprenader med fokus på energieffektivisering. Vanligt förekommande kunder är fastighetsägare med långsiktiga strategier som delar en hållbar syn på förvaltande.

Besök Fastighetsstudion.

VI ARKITEKTUR ny medlem i IG Passivhus

Petter Jacobsson, medgrundare till VI ARKITEKTUR.

Vi hälsar VI ARKITEKTUR välkomna som ny medlem i Intressegrupp Passivhus.

VI ARKITEKTUR är ett arkitektkontor baserat i Stockholm som alltid hållit hållbarheten högt. Petter Jacobson, som är en av grundarna, tog 2016 intresset vidare när han utbildade sig till passivhusexpert hos IGPH.

 Kontoret jobbar mycket med ombyggnader och ser i dessa projekt en stor potential, speciellt när det stora byggnadsbeståndet från 60-talet står inför renovering.

Att föra in passivhustänket här är en viktig del i att ta till vara möjligheten som renoveringarna utgör. Just nu jobbar Petter bl.a. med ett energieffektiviseringsprojekt i Sundbyberg och i ett tidigt skede med en tennishall. Målet är att hallen ska bli passivhus, och ett studiebesök i den fina hallen i Växjö gav mycket inspiration till beställargruppen.

Besök VI ARKITEKTUR

Green Panel – ytterväggar till passivhus

Passivhus har ofta tjocka väggar för att isolera ordentligt och genom det spara in på energikonsumtionen. Det är inte ovanligt att ytterväggarna är kring 500 mm tjocka eller mera i ett passivhus, vilket gör att BOA minskar.

Green Panel AB har tagit fram en yttervägg med polyuretan som isoleringsmaterial, där utsidan är en magnesiumskiva, medan insida är en OSB-skiva. Magnesiumskivan och OSB-skivan läggs med press i en form och därefter sprutas polyuretan mellan dem. På detta visset sammanfogas skivorna i en perfekt panel utan luftbubblor och utan lim. Den färdiga produkten kläs med gips på insidan.

Väggar blir väldigt slimmade och har fantastiska U-värden, samtidigt har de brandegenskaper enligt gällande regler utan ytterligare modifikationer.

Green Panels vägg är 200mm tjock och har u värden på 0,131 U (W/m2K). Den kommer till arbetsplatsen förbered för putsning. Olika dimensioner kan tillverkas, allt enligt projektkrav. Bärighet i konstruktionen uppnås med trä, LGS-ram eller betong/flytspackel.

Besök Green Panel

FinnFoam – hållbar värmeisolering

Vi hälsar Finnfoam AB i Kristinehamn välkomna som ny medlem i Intressegrupp Passivhus.

FinnFoam är en ledande tillverkare av plastbaserade värmeisoleringsprodukter. Företaget har funnits i snart 40 år och bidrar med sina effektiva och hållfasta isoleringslösningar till att minska klimatavtrycket.

Till exempel kräver produkten FF-FLOOR 30 % mindre betong än för traditionella golvlösningar, samtidigt som bottenbjälklagskonstruktionen blir 20 procent mer hållfast.

FF-FLOOR är tillverkad med formteknologi, vilket har skapat korslagda spår i isoleringsskivorna. Betongen som gjuts ovanpå de låsspontade isoleringsskivorna fyller då spåren och bildar samtidigt en korslagd stödkonstruktion i bottenbjälklaget. När man beställer produkten FF-FLOOR tillkommer även ett måttbeställt armeringsnät för systemet, som monteras i spåren i isoleringen. På så sätt behöver man inte gå direkt ovanpå isoleringsskivorna, vilket är smidigt och underlättar arbetet på bygget.

Besök Finnfoam.

Digitala passivhusdagar 2020

Även i år äger de Internationella Passivhusdagarna rum då passivhusägare i hela världen öppnar sina hus för besökare. Tack vare coronapandemin finns i år möjlighet att titta in i många fler hem, visningarna kommer nämligen att ske per video! Här kan man anmäla sitt passivhus för visning.

Årets passivhusdagar äger rum den 6-8 november. Redan nu finns videos att se här. Bilden ovan är från ett passivhus i Sydney.

21:a Passivhuskonferensen hålls online

Den 20 september till 8 oktober är det dags för årets Internationella Passivhuskonferens. Den skulle egentligen ägt rum i Berlin, men hålls nu online.

Programmet är släppt! Den 1 oktober kl. 9.20 föreläser Simone Kreutzer Wesslund från IG Passivhus om kvalitetssäkring för passivhus (session 9).

Säkra din biljett med early bird-rabatt senast 24 augusti! En ticket gäller för konferensens alla dagar och berättigar till samtliga föredrag, den virtuella mässan och objektvisningar.

Att delta i konferensen ger 42 vidareutbildningspoäng.

Ordinarie biljett kostar 450 euro, early bird 300 euro och för iPHA-medlemmar 200 euro. (Medlemmar i Intressegrupp Passivhus är också medlemmar i iPHA.)

Läs mer och säkra din konferensplats här.

Två nya LSS-boenden och en skola i passivhusstandard

Elmeskolan, foto: Torben Åndahl

Mjölby kommun har beställt två LSS-boenden som ska byggas i trä och med passivhusstandard. Passivhus garanterar väldig god ljudisolering och en komfortabel inomhustemperatur även under värmeböljor - två faktorer som kan innebära skadlig stress hos de boende om de inte tillgodoses.
Entreprenör för både boenden är Kron & Karlsson Bygg och Mark AB i Linköping som därmed bygger sitt första passivhus.

I Älmhult har Dynacon fått förtroende att bygga ännu en passivhusskola, nya Paradisskolan. Projekteringen och planeringen ska starta efter semestern, och inflyttningen är planerad för hösten 2022. Dynacon har tidigare byggt Elmeskolan i Älmhult, Sveriges största skola i passivhusstandard.

Friendly Building får ramavtal för förskolor

En av de förskoletyper som Friendly Building erbjuder.

Friendly Building i Stockholm är ett av elva företag som i början av 2020 tilldelats ramavtal med SKR och SKL Kommentus för upphandling av förskolor över hela landet. Friendly Buildings förskolor innefattar alltid bra materialval, genomtänkt arkitektur och utformning, samt drar 60% mindre energi än de andra leverantörernas förslag (70% mindre energi än BBR’s krav). De byggs som passivhus och erbjuds med solceller på taket som gör att förskolorna kan förvandlas till plusenergihus.

Läs mer här.