ÅWL – arkitekter med specialistkompetens

Vi hälsar ÅWL arkitekter välkomna som medlem i Intressegrupp Passivhus.

"Specialistkompetens inom den internationella passivhusstandarden är en viktig pusselbit i denna tid när klimatbehovet är stort och nära-noll-energibyggnader står på politikernas agenda. Det ger det bästa och mest effektiva sättet att först minska energianvändningen för att sedan erbjuda de bästa möjligheterna att producera mer energi än byggnaden använder. Med hög nivå av komfort och det behöver inte ens bli dyrare att bygga! Programvaran som används vid projektering ger full koll på prestanda och ger de möjligheter vi behöver för att gestalta byggnaderna på det sätt vi vill.

Jag är glad att standarden även är anpassad till att renovera det befintliga byggnadsbeståndet vilket i sig utgör en hörnsten till att sänka energianvändningen och erbjuda de bästa förutsättningarna till en kostnadseffektiv förvaltning. Som medlemmar i IG Passivhus känner vi att vi är med och driver utvecklingen inom hållbarhet framåt och ges möjlighet att fortbilda oss inom detta viktiga område.

På ÅWL arbetar vi på en bred front med hållbarhet både mot beställare och inom företaget. Vi ser stora fördelar med att kombinera specialistkompetenser inom hållbarhet med kompetenser inom arkitektur, landskapsarkitektur, BIM och kommunikation. Vi arbetar proaktivt genom utbildning och testverksamheter för att möta upp kommande krav från våra beställare men även för att tillsammans med andra aktörer, delta i att styra kursen mot ett hållbart samhälle.

Hållbarhet drar numera till sig investeringsvilja, skapar arbetstillfällen och innebär hälsomässiga samt ekonomiska fördelar när faktorn tid räknas in. Det är win-win på flera fronter. Det som kan förbättras är kunskapsnivån och beslutskraften inom vissa områden.

Vår vision för framtiden är en hälsosam, giftfri och omtänksam värld med god arkitektur förstås! En värld där byggnader inte längre ses som en belastning på våra resurser utan som en bidragande faktor för en hållbar energiproduktion som samhället behöver."

Michael Englund, internationell passivhusexpert och hållbarhetsansvarig på ÅWL arkitekter.
Besök ÅWL arkitekters webbsida.