Bilaga 3 i tidningen Fastighet & Bostadsrätt

Del 3 i vår serie handlar om kompetens. Det krävs nämligen en hel del kunskap när man ska planera, beställa och bygga hus som är så energisnåla att de kan klassas som passivhus. En del är grundläggande fakta, såsom att en kompakt byggnadskropp gynnar huset energimässigt. Annat ligger på detaljnivå, t.ex. hur man samordnar de olika entreprenaderna så att inte den ene punkterar vad den andra åstadkommit i lufttäthet. Därför erbjuder vi olika utbildningar som alla tar avstamp i den enorma kunskapsbas om passivhus som har byggts upp i Europa de senaste decennierna. Om du arbetar enligt denna kunskap kommer ditt bygge att kunna passivhuscertifieras efter internationell standard – i våra ögon den enda som håller måttet.

Läs hela bilagan här!