EEF ny medlem i IG Passivhus

Vi hälsar EEF – Energieffektiviseringsföretagen välkomna som ny medlem hos IGPH.

Ett av de viktigaste stegen i ett mera tydligt och nationellt övergripande ansvar för energieffektivisering av våra byggnader är att starta samarbeten med andra organisationer som har samma mål som vi.

EEF samlar leverantörer av energitjänster/produkter och beställare av energieffektiviseringsåtgärder som industrier, fastighetsägare och företag.

EEF är etablerat på marknaden sedan många år tillbaka, har ett 80-tal medlemsföretag och kämpar precis som vi för #EnergiefficiencyFirst.

Besök EEF.

Uppskattat medlemsmöte i Stockholm

Intressegrupp Passivhus har hållit en välbesökt medlemsträff med livliga diskussioner där vi också gjorde en SWOT-analys över styrkor, svagheter, möjligheter och hot för passivhuskonceptet i vår tid.

Vi kom fram att våra styrkor är kunskap och kompetens med över 30 års passivhuserfarenheter och kollegor i hela världen.

Komponenter och lösningar finns. Just nu råder energi- och elbrist och vi måste hjälpa till genom energieffektivisering av våra byggnader, både nya och befintliga.

Vi kom fram till att vi behöver samarbeta mer, inom passivhusgruppen men även med andra organisationer. Vi ska inte se varandra som konkurrenter utan vi har samma mål, att göra Sverige energieffektivt och oberoende av elimport från andra länder.

Det aktuella världsläget med krig, elbrist, stigande räntor mm är svårt och kan ses som ett hot.

Vi har även kommit fram till att vi måste utbilda mera, paketera våra åtgärdsförslag för energibesparing tydligare samt synas bättre.

Vår gemensamma internationella hashtag är #EnergyefficiencyNOW

Passivhusdagar – Öppet hus i Vikensved 11 november

Den 11 november hålls Internationella Passivhusdagar då passivhusägare i hela världen bjuder in intresserade besökare att uppleva och studera ett passivhus både på ut- och insidan.

I Vikensved öppnas Circuitus-husen kl. 13-16. Då är besökare välkomna både till det tv-kända runda passivhuset och till modellhuset som har tagits fram i samarbete med Boverket.

Anmäl dig gärna till Simone Kreutzer Wesslund, simone@igpassivhus.se

Kurs: Byggnadsdesign med hållbara detaljer – begränsa köldbryggors inverkan

LSS-boende i passivhusstandard. Snidare Arkitekter AB & APH Arkitekter AB.

Den 21-22 november håller vi en utbildning hos Fastighetsstudion i hur man utformar byggnader på ett hållbart sätt. Intresset för hållbart byggande ökar dramatiskt i takt med att kraven på att vårt klimatavtryck behöver minska. IG Passivhus har verkat många år inom hållbart byggande och är specialister på att bygga med metoder som minimerar klimatskalets förluster vilket är viktigare än någonsin nu när målet är att effektreducera tillförd energi. Här har branschen mycket att lära.

Kursen genomförs under två dagar där dag 1 fokuserar på byggnadsutformning och vikten av att utforma detaljer med omsorg för att begränsa förluster. Dag 2 fördjupar vi oss i detaljer, hur dessa utformas och beräknas och tittar på beräkningsexempel för köldbryggor. 

Kursledare: Simone Kreutzer Wesslund, IG Passivhus

Kursdatum: 21-22 november 2022, 08.00-16.30

Plats: Fastighetsstudions lokal på Skolgatan 33, Uppsala

Pris: Dag 1, 3 500 kr + moms per deltagare. Dag 1+2, 6000 kr + moms per deltagare.

Anmälan: via hej@fastighetsstudion.se

Besök Fastighetsstudion.

SBR Byggingenjörerna erbjuder nu passivhus-expertkursen

SBR Byggingenjörerna startar nu en utbildning som leder till att deltagarna kan bli internationellt certifierad passivhus-expert!

Kursen har tidigare bedrivits av IG Passivhus Sverige men kommer nu ligga inom SBRs kursutbud. Genom detta samarbete når kursen ut till fler intressenter och samtidigt behålls den gedigna kunskap som rådande föreläsare har med sig från de 10 år de har genomfört kursen.

– Vi ser mycket framemot detta samarbete och är glada över att kunna bidra än mer till klimatförbättringar inom byggbranschen framöver säger Linn Bessner, utbildningsansvarig SBR.

– Genom samarbete med SBR kan kunskapen om energieffektiva passivhus spridas i hela Sverige och kunskapen behövs nu mer än någonsin, säger Simone Kreutzer Wesslund, VD IG Passivhus

Utbildningen är den enda av sitt slag i Sverige och ger deltagarna en helhetskunskap om byggnaders egenskaper och konsekvenser för klimatet.

Läs mer här

Medlemsträff 3 oktober

Bild från medlemsträffen 2021

Förra årets medlemsträff var mycket lyckad, vi gör det igen! Den 3 oktober 2022 från kl. 14-20 bjuder vi in till en ny medlemsträff i Stockholm. Det blir ett blandat program med goda exempel, ny kunskap, erfarenhetsutbyte och mingelmat.

Har du något som du vill dela med dig av? Kontakta simone@igpassivhus.se så bereder vi plats för dina tankar på träffen. Det kan vara en ny teknisk lösning, ett projekt som har gett dig värdefulla insikter eller ett bostadspolitiskt brandtal. Inte minst är vi intresserade av koncept och idéer som minskar vår branschs ekologiska fotavtryck.

När? Måndag 3/10 kl. 14-20
Var? WSP, Globen, Stockholm
Kostnad? Gratis för medlemmar
Anmälan: per mail till simone@igpassivhus.se

Världens första sjukhus med passivhus-certifikat

Den nya Frankfurt Höchst-kliniken i Tyskland är det första sjukhuset i världen som tilldelats passivhuscertifikatet. Byggnaden har uppnått en energistandard som vida överstiger de lagstadgade kraven för nya byggnader.

Sjukhus behöver mycket energi. Frankfurt ville vara den första staden som bevisar att ett modernt sjukhus kan värmas och luftkonditioneras nästan utan fossila bränslen.

Redan under planerings- och byggfasen har den nya byggnaden väckt internationell uppmärksamhet. Sjukhuset har tio operationssalar, 670 bäddar och cirka 40 dagklinikplatser på sex våningar ovan mark. Den totala bruttoarean är 78 000 kvadratmeter.

Inför projektet hade Passivhusinstitutet i Darmstadt fått i uppdrag av delstaten Hessen att utarbeta en grundläggande studie om genomförandet av passivhuskonceptet på sjukhus. Dessutom har forskningsinstitutet följt den nya byggnaden under planerings- och byggnadsfasen.

Sjukhus tillhör de största energiförbrukarna på grund av sin intensiva drift dygnet runt. Passivhusstandarden är utformad för att - förutom att förbättra komforten - avsevärt minska energibehovet. När det gäller komfort uppfyller passivhusstandarden även kraven för ett sjukhus. Det gäller både svalka sommartid och behagligt varma temperaturer i patientrummen höst till vår. Tack vare klinikens goda värmeisolering kan de högre rumstemperaturerna täckas med lägre energibehov.

Webbinarium 25 maj: Introduktion till PHPP10

Inför den kommande lanseringen av den engelska versionen av PHPP 10 erbjuder iPHA ett exklusivt webbseminarium som ger en inblick i de nya möjligheter som erbjuds av Passive House Planning Package (PHPP).

Webbinariet hålls den 25 maj kl. 9 och 18 och är gratis för IGPH-medlemmar. Övriga betalar 30 euro. Webbinbariet är 90 min långt och ger 2 fortbildningspoäng för passivhusexperter.

Boka din plats här.

PHPP har under många år visat sin förmåga att på ett tillförlitligt sätt förutsäga byggnaders energiprestanda. Nu kommer den tionde versionen av programmet på engelska. Jürgen Schnieders från Passive House Institute har samordnat utvecklingen av PHPP 10 och kommer att förklara alla nyheter och funktioner.

PHPP 10 innehåller nyttiga nya tillägg och innovativa nya funktioner för energibalansering av högeffektiva byggnader. Beräkningen av värmepumpar har förbättrats, och nu ingår även splitaggregat.

En annan ny funktion är ett stresstest för sommarkomfort, vilket är till stor hjälp vid planering av byggnader nu när vi redan är mitt i ett klimatskifte. Dessutom har PHPP 10 ett nytt blad för jämförelse av beräknade resultat med uppmätta data.

Den nya versionen förenklar också inmatningen av mer komplexa fönster, förbättrar algoritmen för värmeförluster genom marken och ger många ytterligare förbättringar.

Webbinarium med Foamglas 17/3

Foamglas bjuder in till ett webbinarium med följande innehåll:

  • Hållbarhet, klimatdeklarationer och FOAMGLAS® - FOAMGLAS® Kompakttak – Vad är det?
  • Olika underlag för montage av FOAMGLAS® Kompakttak
  • Projekteringsexempel från levererade projekt - Hur gjorde vi här?
  • P-däck – lösningar
  • Våra hjälpmedel och teknisk rådgivning
  • Har du kollegor som är intresserade , så dela gärna med dig av detta mailet.

Kostnadsfritt, anmäl dig här.

Tid: 17 mars 2022, kl. 10-10.30
Plats: online

Webbinariet spelas in och kan även ses i efterhand. Fler webbinarier om kompakta tak, aktiva tak samt projektering av aktiva tak finns på FOAMGLAS Academy.

ChromoGenics – dynamiska glas för fastigheter

Vi hälsar ChromoGenics välkomna som ny medlem i Intressegrupp Passivhus Sverige.

ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter.

Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla.

ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas.

Besök ChromoGenics