Kurs: Byggnadsdesign med hållbara detaljer – begränsa köldbryggors inverkan

LSS-boende i passivhusstandard. Snidare Arkitekter AB & APH Arkitekter AB.

Den 21-22 november håller vi en utbildning hos Fastighetsstudion i hur man utformar byggnader på ett hållbart sätt. Intresset för hållbart byggande ökar dramatiskt i takt med att kraven på att vårt klimatavtryck behöver minska. IG Passivhus har verkat många år inom hållbart byggande och är specialister på att bygga med metoder som minimerar klimatskalets förluster vilket är viktigare än någonsin nu när målet är att effektreducera tillförd energi. Här har branschen mycket att lära.

Kursen genomförs under två dagar där dag 1 fokuserar på byggnadsutformning och vikten av att utforma detaljer med omsorg för att begränsa förluster. Dag 2 fördjupar vi oss i detaljer, hur dessa utformas och beräknas och tittar på beräkningsexempel för köldbryggor. 

Kursledare: Simone Kreutzer Wesslund, IG Passivhus

Kursdatum: 21-22 november 2022, 08.00-16.30

Plats: Fastighetsstudions lokal på Skolgatan 33, Uppsala

Pris: Dag 1, 3 500 kr + moms per deltagare. Dag 1+2, 6000 kr + moms per deltagare.

Anmälan: via hej@fastighetsstudion.se

Besök Fastighetsstudion.

SBR Byggingenjörerna erbjuder nu passivhus-expertkursen

SBR Byggingenjörerna startar nu en utbildning som leder till att deltagarna kan bli internationellt certifierad passivhus-expert!

Kursen har tidigare bedrivits av IG Passivhus Sverige men kommer nu ligga inom SBRs kursutbud. Genom detta samarbete når kursen ut till fler intressenter och samtidigt behålls den gedigna kunskap som rådande föreläsare har med sig från de 10 år de har genomfört kursen.

– Vi ser mycket framemot detta samarbete och är glada över att kunna bidra än mer till klimatförbättringar inom byggbranschen framöver säger Linn Bessner, utbildningsansvarig SBR.

– Genom samarbete med SBR kan kunskapen om energieffektiva passivhus spridas i hela Sverige och kunskapen behövs nu mer än någonsin, säger Simone Kreutzer Wesslund, VD IG Passivhus

Utbildningen är den enda av sitt slag i Sverige och ger deltagarna en helhetskunskap om byggnaders egenskaper och konsekvenser för klimatet.

Läs mer här

Medlemsträff 3 oktober

Bild från medlemsträffen 2021

Förra årets medlemsträff var mycket lyckad, vi gör det igen! Den 3 oktober 2022 från kl. 14-20 bjuder vi in till en ny medlemsträff i Stockholm. Det blir ett blandat program med goda exempel, ny kunskap, erfarenhetsutbyte och mingelmat.

Har du något som du vill dela med dig av? Kontakta simone@igpassivhus.se så bereder vi plats för dina tankar på träffen. Det kan vara en ny teknisk lösning, ett projekt som har gett dig värdefulla insikter eller ett bostadspolitiskt brandtal. Inte minst är vi intresserade av koncept och idéer som minskar vår branschs ekologiska fotavtryck.

När? Måndag 3/10 kl. 14-20
Var? WSP, Globen, Stockholm
Kostnad? Gratis för medlemmar
Anmälan: per mail till simone@igpassivhus.se

Världens första sjukhus med passivhus-certifikat

Den nya Frankfurt Höchst-kliniken i Tyskland är det första sjukhuset i världen som tilldelats passivhuscertifikatet. Byggnaden har uppnått en energistandard som vida överstiger de lagstadgade kraven för nya byggnader.

Sjukhus behöver mycket energi. Frankfurt ville vara den första staden som bevisar att ett modernt sjukhus kan värmas och luftkonditioneras nästan utan fossila bränslen.

Redan under planerings- och byggfasen har den nya byggnaden väckt internationell uppmärksamhet. Sjukhuset har tio operationssalar, 670 bäddar och cirka 40 dagklinikplatser på sex våningar ovan mark. Den totala bruttoarean är 78 000 kvadratmeter.

Inför projektet hade Passivhusinstitutet i Darmstadt fått i uppdrag av delstaten Hessen att utarbeta en grundläggande studie om genomförandet av passivhuskonceptet på sjukhus. Dessutom har forskningsinstitutet följt den nya byggnaden under planerings- och byggnadsfasen.

Sjukhus tillhör de största energiförbrukarna på grund av sin intensiva drift dygnet runt. Passivhusstandarden är utformad för att - förutom att förbättra komforten - avsevärt minska energibehovet. När det gäller komfort uppfyller passivhusstandarden även kraven för ett sjukhus. Det gäller både svalka sommartid och behagligt varma temperaturer i patientrummen höst till vår. Tack vare klinikens goda värmeisolering kan de högre rumstemperaturerna täckas med lägre energibehov.

Webbinarium 25 maj: Introduktion till PHPP10

Inför den kommande lanseringen av den engelska versionen av PHPP 10 erbjuder iPHA ett exklusivt webbseminarium som ger en inblick i de nya möjligheter som erbjuds av Passive House Planning Package (PHPP).

Webbinariet hålls den 25 maj kl. 9 och 18 och är gratis för IGPH-medlemmar. Övriga betalar 30 euro. Webbinbariet är 90 min långt och ger 2 fortbildningspoäng för passivhusexperter.

Boka din plats här.

PHPP har under många år visat sin förmåga att på ett tillförlitligt sätt förutsäga byggnaders energiprestanda. Nu kommer den tionde versionen av programmet på engelska. Jürgen Schnieders från Passive House Institute har samordnat utvecklingen av PHPP 10 och kommer att förklara alla nyheter och funktioner.

PHPP 10 innehåller nyttiga nya tillägg och innovativa nya funktioner för energibalansering av högeffektiva byggnader. Beräkningen av värmepumpar har förbättrats, och nu ingår även splitaggregat.

En annan ny funktion är ett stresstest för sommarkomfort, vilket är till stor hjälp vid planering av byggnader nu när vi redan är mitt i ett klimatskifte. Dessutom har PHPP 10 ett nytt blad för jämförelse av beräknade resultat med uppmätta data.

Den nya versionen förenklar också inmatningen av mer komplexa fönster, förbättrar algoritmen för värmeförluster genom marken och ger många ytterligare förbättringar.

Webbinarium med Foamglas 17/3

Foamglas bjuder in till ett webbinarium med följande innehåll:

  • Hållbarhet, klimatdeklarationer och FOAMGLAS® - FOAMGLAS® Kompakttak – Vad är det?
  • Olika underlag för montage av FOAMGLAS® Kompakttak
  • Projekteringsexempel från levererade projekt - Hur gjorde vi här?
  • P-däck – lösningar
  • Våra hjälpmedel och teknisk rådgivning
  • Har du kollegor som är intresserade , så dela gärna med dig av detta mailet.

Kostnadsfritt, anmäl dig här.

Tid: 17 mars 2022, kl. 10-10.30
Plats: online

Webbinariet spelas in och kan även ses i efterhand. Fler webbinarier om kompakta tak, aktiva tak samt projektering av aktiva tak finns på FOAMGLAS Academy.

ChromoGenics – dynamiska glas för fastigheter

Vi hälsar ChromoGenics välkomna som ny medlem i Intressegrupp Passivhus Sverige.

ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter.

Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla.

ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas.

Besök ChromoGenics

IG Passivhus stöder klimatmålen enligt EU:s taxonomi

Den 1 januari 2022 trädde EU:s taxonomiförordning trätt i kraft. Denna förordning listar hållbara verksamheter och ska hjälpa att investera klimat- och miljövänligt.

Hittills har hållbara verksamheter för två miljömål definierats - 1. Begränsning av klimatförändringar och 2. Anpassning till klimatförändringar.

IG Passivhus Sverige och de globalt giltiga passivhusprinciperna bidrar till båda dessa mål.

Enligt taxonomi-kompassen finns det främst två verksamheter som kan knytas till
vårt arbete. Dessa är „Professional services related to energy performance of buildings“(mål 1) och „Renovation of existing buildings” (mål 2).

Genom teknisk rådgivning, energirådgivning, projektledning, energisimulering och bedömning av byggnader och projekt stödjer vi aktivt klimatmålen både inom nybyggnation och renovering.

Läs mer här.

Nästa CEPH-kurs startar 29 mars

Boka din plats senast 1 mars för att få 3000 kr early bird-rabatt!

Boka här

Ta ett helhetsgrepp om byggnationen inklusive livscykelkostnad, energiberäkning och klimatdeklaration! Vår kurs i hållbart byggande är lika värdefull för arkitekter, projekterare, beställare och entreprenörer.

På tio dagar lär du dig allt du behöver för att planera kvalitetssäkrade, komfortabla och lönsamma byggnader med lågt fotavtryck - oavsett användningsändamål. Projekteringsprogrammet PHPP ingår kostnadsfritt och hjälper dig att beräkna energianvändningen samt välja rätt komponenter. Du lär dig också hur man beräknar livscykelkostnaden och hur man gör en livscykelanalys (klimatdeklaration).  

Kursen hålls till hälften på plats i Stockholm och till hälften digitalt. Ett studiebesök i ett passivhus ingår.

Begränsad antal platser, först till kvarn!