Brage förskola är Sveriges första Passivhus Plus-lokal

Arkitekt: TOL arkitekter

Brage förskola i Sigtuna har som första lokal i Sverige uppfyllt standarden "Passivhus Plus". Det betyder att huset är ett passivhus som dessutom producerar egen primärenergi med solcellerna på taket.

För att certifieras som Passivhus Plus krävs ett specifikt årsvärmebehov på max. 15 kWh/m² år eller ett maximalt värmeeffektbehov på 10 W/m². Dessutom ska luftomsättningen vid provtryckning n50 vara maximalt 0,6 oms/h. Förbrukningen av förnybar primärenergi ska vara ≤ 45 kWh/m² år och produktionen av förnybar primärenergi ≥60 kWh/m² år.

Brage förskola har plats för 170 barn och färdigställdes 2019.

Läs mer om förskolan här.

Läs mer om kriterierna för passivhus här.

Sedan tidigare är också kollektivhuset Stacken i Göteborg certifierat som Passivhus Plus. Stacken var Sveriges första bostadsbyggnad med denna certifiering.