Vi har träffat bostadsministern

Idag har vi träffat bostadsminister Per Bolund! Han bjöd in oss för att han ville veta mer om passivhus och utvecklingen för energieffektiviseringen i Sverige. Mötet var mycket intressant, vi diskuterade frågor som våra medlemmar och Linnéuniversitetet hade skickat med. Passivhuskonceptet som har varit fungerande i 30 år borde få ett mycket bredare genomslag även i Sverige, tyckte även Per Bolund. Vi pratade om vad som bromsar utvecklingen och hur man kan kompetensförsörja alla som är delaktiga i bygg- och renoveringsskedet. Även lagen om energideklarationer togs upp, och hur man kan skapa incitament för fastighetsägare. En givande träff som vi gärna följer upp!

5000 kr rabatt på CEPH-kursen för Laholm-deltagare

Laholmskonferensen har visat tydligt att byggbranschen behöver passivhuskompetens för att klara klimatmålen. Allt blir så mycket enklare, tydligare och bättre om man tänker rätt från början!

Den 23-26 mars drar vi igång nästa utbildning till passivhusexpert. På CEPH-kursen lär du dig hur du projekterar och utför en byggnad som är fri från köldbryggor, lufttät, välisolerad och utrustad med rätt fönster och installationsteknik för låg energiförbrukning och hög komfort.

Deltagare i Laholmskonferensen får 5000 kr rabatt på kursavgiften. Ordinarie pris är 30 000 kr. Kursen omfattar 10 dagar i tre block: 23-26 mars, 22-24 april och 25-27 maj. Rabatten gäller för bokning senast 31 dec 2019 och kan inte kombineras med andra rabatter. Boka din plats nu!

i2 Factory från Lettland vinner 2:a priset i Component Awards

Den lettiska fönstertillverkaren i2 Factory har vunnit andrapriset i den världsomfattande Component Awards, en tävling för certifierade passivhuskomponenter. "Smartwin Solar" är tillverkat av trä och aluminium i samarbete med Advantage Architectural Woodworks från USA. Fönstret bedömdes inklusive montering och skuggning.

Juryn värdesatte den höga estetiska och innovativa standarden i kombination med höga värden för termiskt skydd. Den smala karmen gör att glasandelen blir 80 %.

I årets Component Awards tävlade 20 företag från 11 länder med sammanlagt 31 produkter och installationslösningar. Prisutdelningen ägde rum på den 23:e Internationella passivhuskonferensen i Gaobeidian. Konferensen hade förlagts till Kina av hållbarhetsskäl eftersom intresset är stort för hållbart byggande i Asien. Kina bygger passivhus i storskalig omfattning och ligger idag långt framme vad gäller energistandard för nybyggnation.

Det vinnande fönstret från i2 Factory och Advantage Architectural Woodworks har redan beprövats i ett husprojekt i Vīkuļi, Lettland. Där monterade man fönstrets senaste version på ett intelligent och innovativt sätt.

Besök i2 Factory.

På bilden: husprojekt i Vīkuļi, foto i2 Factory

Öppet hus hos Villa Circuitus 8 nov

Även i år äger de Internationella Passivhusdagarna rum då passivhus i hela världen öppnas för besökare. I Vikensved utanför Växjö deltar det runda Passivhuset Villa Circuitus. Fredagen den 8 nov kl. 13-17 kan man se, känna och uppleva ett passivhus runtom och på nära håll! Man får också ta en smygtitt på ett aktuellt projekt, en ekologisk och klimatsmart småhusserie som bygger på kloka moduler för alla livssituationer. Anmäl dig hos simone@igpassivhus.se.

Succé för Passivhus- och hållbarhetskonferensen

Uppslutningen var stor när den 2:a internationella passivhuskonferensen hölls i Laholm, nu också med fokus på hållbarhet. Experter från Sverige och flera europeiska länder hade samlats i nybyggda Glänninge-passivhallen för att presentera genomförda projekt, aktuell forskning och nya koncept för hållbart byggande.

Både byggbranschen och den kommunala sektorn kom till tals med inspirerande exempel. Det var slående att man i Tyskland och andra länder kommit långt med storskaligt byggande i passivhusstandard medan politiker och byggbransch i Sverige fortfarande pratar mer om mål och planer än gör verkstad. Flera av talarna påpekade vikten av att ställa om kraftfullt och med högt tempo för att bromsa klimatförändringarna.

En uppskattad programpunkt var studiebesöket i Glänningsskolan som också den är byggd i passivhusstandard. Intresset var så stort att det behövdes fyra guider för att leda alla konferensdeltagare runt i grupper.

Samtidigt med konferensen hölls en fackmässa för bransch och intresserad allmänhet. Ett 40-tal utställare från 7 länder visade upp produkter och lösningar för hållbart byggande. De fick också tillfälle att presentera sig i korta föredrag från scenen.

I samband med konferensen överlämnade grundaren av tyska passivhusinstitutet och tillika passivhuskonceptets nestor Wolfgang Feist över fyra internationella passivhus-certifikat: till Friendly Building för Skapaskolan, Knivsta kommun för Norrgårdens förskola, teamet bakom Villa Circuitus för sin nya småhusserie och Laholms kommun för Glänninge skola och idrottshall.

Se fler bilder och presentationer från konferensen här!

Artikel om Laholmskonferensen i Hållbart Byggande

"Den 24-25 oktober är det dags för passivhus- och hållbarhetskonferensen 2019.  Experter från bland annat Sverige, Tyskland, Österrike och Storbritannien har bjudits in. Bland annat kommer professor Wolfgang Feist som är grundare till Passivhaus Institut i Darmstadt och brukar kallas för konceptets fader. Tillsammans med den svenske byggnadsfysikern Bo Adamson utvecklade och definierade han passivhuskonceptet på 1980-talet. Professorn ger en tillbakablick på passivhusbyggandet under de senaste 30 åren och delar med sig av sina tankar kring byggnationsläget internationellt och i Sverige. "

Läs hela artikeln här.

4 nya skolprojekt med passivhuscertifikat

Skapaskolan i Huddinge. Foto: Mattias Hamrén

Under sommaren har fyra nya skolbyggnader certifierats som passivhus enligt internationell standard.

Skapaskolan i Huddinge har en hälsoprofil och erbjuder plats för 480 elever. Skolan är byggd av Turako som är specialiserade på just skolfastigheter. Tillsammans med entreprenören Friendly Building och hyresgästen Skapaskolan har skolan utvecklats med starkt fokus på miljö, funktionalitet, design och utemiljö.

Norrgårdens förskola i Knivsta är byggd i två plan och rymmer åtta avdelningar. Byggnadens yttre domineras av trä, precis som dess omgivning. Inne i byggnaden delas avdelningarna av i ett mittparti – matateljén, torget och den övre ateljén. Dessa är förskolans hjärta med tyngdpunkt i kommunikation mellan avdelningarna, både på och mellan våningsplanen.

Glänningeskolan i Laholm byggdes för 475 elever. Skolbyggnaden består av två ytekonomiska, enkla huskroppar som samlar sig kring en gemensam entréhall med huvudtrappa. Den tillhörande idrottshallen, även den ett certifierat passivhus, kommer att vara platsen för höstens internationella passivhus- och hållbarhetskonferens som äger rum den 24-25 oktober.

Jubileumsfirandet fortsätter – ny intensivkurs i höst!

Utbildningen till internationellt certifierad passivhusexpert fyller 10 år i Sverige. Vi firade med en fullbokad jubileumskurs i vår och fortsätter nu med en intensivkurs i höst med ett förmånligt erbjudande - gå två, betala för en! Höstkursen är uppdelad på två intensiva tillfällen om fem dagar vardera, ett block i Stockholm och ett i Växjö.
Kursen ger dig alla verktyg för att projektera, beställa och genomföra ett passivhus eller lågenergihus med en framtidssäker energiprestanda, god totalekonomi, låga driftskostnader och hög boendekomfort med optimalt inomhusklimat.

Begränsat antal platser, läs mer och boka nu!

Här kan du läsa vad tidigare deltagare tyckte om kursen.

Nytt äldreboende i passivhusstandard

Visualisering: Street Monkey Architects

Nu har första spadtaget tagits för Villa Ängby, ett nytt äldreboende som Vectura Fastigheter och Friendly Building bygger åt omsorgsaktören Vardaga i Knivsta.

Villa Ängby kommer att innehålla 56 lägenheter på en yta på cirka 3 900 kvadratmeter och byggs som ett passivhus. Byggnaden kommer att klara kraven för Miljöbyggnad Silver och för fukt och energi Miljöbyggnad Guld. Tack vare passivhuskonceptet blir Villa Ängby en byggnad med minimalt uppvärmningsbehov.

Friendly Building har i nära samarbete med Street Monkey Architects ritat om originalskisserna och byggnaden har fått en ny form. Dels för att klara passivhusets kriterier, dels för att skapa ett varierat och hemtrevligt arkitektoniskt uttryck. Fasaden får nu en blandning av puts och trä som bryts av stora fönsterytor. Även taket anpassades från ursprunglig ritning för att klara passivhusets kriterier.

Läs mer om projektet här.