Koljern – isolerande byggelement av lättvikts-komposit

Vi hälsar Koljern Nordic AB välkommen som ny medlem i Intressegrupp Passivhus!

Koljern® är namnet på en patenterad teknologi som gör den isolerande produkten Foamglas® bärande. Koljern®-element är en ETA-godkänd självbärande lättvikts-komposit som är brandklassad, fuktsäker och med mycket goda isolervärden med marknadens längsta materialgaranti på 50 år.

Byggelementen kan med fördel användas som komplett husgrund för att ersätta betongplatta. Materialet isolerar mycket bra, tål tryck, suger inte fukt, åldras ej och huset kan byggas direkt då ingen torktid behövs. Koljern-elementen som grundkonstruktion har bättre isolerande egenskaper över tid än en traditionell isolerad platta på mark av cellplast och betong, dessutom är lösningen mer miljövänlig, då produktion och transport bidrar till betydligt mindre utsläpp av CO2. Hela konstruktionen är återanvändbar och återvinningsbar och tillverkad med hög grad återvunna material.

Koljern Nordic AB utvecklar och marknadsför uteslutande cirkulära byggprodukter för att hjälpa kunder förbättra kvalitet i bostäder samt nå klimatmål. Bolagets produktportfölj fokuserar just nu på två produktområden; husgrunder i träfastigheter upp till 5 våningar, samt indragna terrasser för flerbostadshus, där man i båda fallen helt ersätter en isolerad betongplatta.

Besök Koljern Nordic.

InviSense – supertunna passiva fuktsensorer

Vi hälsar InviSense AB välkommen som ny medlem i Intressegrupp Passivhus!

InviSense mikrometertunna fuktsensor placeras där man vill veta den relativa fuktigheten, för att kunna fatta korrekta beslut om renovering eller inte.

InviSense AB har sin bakgrund från forskningen kring organisk tryckt elektronik på Linköpings universitet. Resultatet är en ultratunn (<0,1 mm) passiv sensor som inte behöver någon energi. Den mäter exakt i det lagret den är monterad och balanserar med den omgivande miljön. Sensorn håller tills man tar bort den.

Idag finns den s.k. standardsensorn, som har ett brett användningsområde, dessutom en taksensor, för platta tak och en betongsensor som är under utveckling och finns som betaversion.

Man kan sätta sensorn överallt där det inte finns metall i dess direkta omgivning. Många väljer att sätta den under tätskikt i kaklade våtutrymmen, där det i praktiken är omöjligt att mäta utan förstörande åtgärder. Andra applikationsområden är under syllar, mellan betong och flytspackel, under trägolv, i kök, i fasader m.m.

Eftersom sensorn är passiv läser man av den med InviSense Fuktskanner och lagrar mätdata i InviSense Cloud.

InviSense är ett av 33-listans bolag 2018 och 2019, vann Nordbyggs guldmedalj 2019 och har fått en del andra utmärkelser. Huvudkontoret ligger Linköping, tillverkning sker till största del i Sverige.

Besök InviSense.

ECOSience – kompletta och kundanpassade energicenter

Vi hälsar ECOScience AB från Ronneby välkommen som ny medlem i Intressegrupp Passivhus.

ECOScience är en leverantör av kompletta och kundanpassade energisystem för produktion av värme, varmvatten, ventilation och komfortkyla. Systemet kan även integreras med övriga produkter i huset, såsom de värmevattendrivna vitvarorna t.ex. diskmaskin och tvättmaskin.

Efter behov kan systemet sedan uppgraderas till att ta hand om ytterligare funktioner i huset, t.ex. uppvärmning av pool. Solceller integreras enkelt till systemet.

Energisystemen som är P-märkta designas och tillverkas i produktionsanläggningen hos Fueltech i Ronneby.

Besök ECOScience.

Brage förskola är Sveriges första Passivhus Plus-lokal

Arkitekt: TOL arkitekter

Brage förskola i Sigtuna har som första lokal i Sverige uppfyllt standarden "Passivhus Plus". Det betyder att huset är ett passivhus som dessutom producerar egen primärenergi med solcellerna på taket.

För att certifieras som Passivhus Plus krävs ett specifikt årsvärmebehov på max. 15 kWh/m² år eller ett maximalt värmeeffektbehov på 10 W/m². Dessutom ska luftomsättningen vid provtryckning n50 vara maximalt 0,6 oms/h. Förbrukningen av förnybar primärenergi ska vara ≤ 45 kWh/m² år och produktionen av förnybar primärenergi ≥60 kWh/m² år.

Brage förskola har plats för 170 barn och färdigställdes 2019.

Läs mer om förskolan här.

Läs mer om kriterierna för passivhus här.

Sedan tidigare är också kollektivhuset Stacken i Göteborg certifierat som Passivhus Plus. Stacken var Sveriges första bostadsbyggnad med denna certifiering.

Nycertifierade Villa Ängby blir Corona-akutboende

Nu har äldreboendet Villa Ängby i Knivsta fått sitt passivhuscertifikat. Villa Ängby har beställts av Vectura Fastigheter, hyresgäst är Vardaga och entreprenör Friendly Building. Huset kan ta emot 56 boende men har innan den hunnit invigas fått en ny användning. Vardaga, en koncern med över 100 äldreboenden runt om i landet, har bestämt att Villa Ängby ska bli ett akutboende för äldre, i första hand med demenssjukdom, som har smittats.

Läs mer om Villa Ängby här.

Läs Aftonbladets artikel om att Villa Ängby blivit akutboende för äldre.

Alla passivhus i Knivsta har energiklass A

Adolfsbergsskolan i Knivsta. Foto: Åke E:son Lindman

Nu är de fyra certifierade passivhusen som har byggts av Knivsta kommun energideklarerade. Det visade sig att Högåsskolan, Adolfsbergsskolan, förskolan Lustigkulla och CIK Centrum för Idrott och Kultur är A-klassade även enligt de nya energikraven. Som A-klassat hus räknas hus vars energianvändning är mindre än 50% av dagens lagkrav enligt BBR (Boverkets riktlinjer), för närvarande 90 kWh/m2år.

Glänningeskolan nominerad till Årets Bygge

Glänningeskolan med tillhörande idrottshall var Laholm kommuns största byggprojekt på många år. Man valde att bygga skolan som ett internationellt certifierat passivhus och att jobba enligt en samverkansmodell som tidigare beprövats i Knivsta. Detta arbete belönas nu med en nominering till Årets Bygge 2020, samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris.

Den så kallade Knivsta-modellen bygger på att aktörerna gör en gemensam prognos över totalkostnaden och sedan slår fast vilken vinst – i kronor och ören – som entreprenören ska få. Samtidigt står byggherren för alla kostnader och all risk. I det läget har byggherre och entreprenör samma intresse – att hålla nere kostnaderna. Byggherren eftersom de står för notan, och entreprenören eftersom lägre totalkostnad ger en bättre vinstmarginal.

Både skolbyggnaden och idrottshallen har en lufttäthet på 0,1 liter per sekund och kvadratmeter, vid en tryckskillnad på 50 pascal. Det är imponerande även för ett passivhus. Inför byggstarten vidareutbildades entreprenören MVB:s snickare i hur skarvar, genomföringar och andra känsliga moment ska hanteras i ett passivhus.

Läs mer här.

Vi har träffat bostadsministern

Idag har vi träffat bostadsminister Per Bolund! Han bjöd in oss för att han ville veta mer om passivhus och utvecklingen för energieffektiviseringen i Sverige. Mötet var mycket intressant, vi diskuterade frågor som våra medlemmar och Linnéuniversitetet hade skickat med. Passivhuskonceptet som har varit fungerande i 30 år borde få ett mycket bredare genomslag även i Sverige, tyckte även Per Bolund. Vi pratade om vad som bromsar utvecklingen och hur man kan kompetensförsörja alla som är delaktiga i bygg- och renoveringsskedet. Även lagen om energideklarationer togs upp, och hur man kan skapa incitament för fastighetsägare. En givande träff som vi gärna följer upp!

5000 kr rabatt på CEPH-kursen för Laholm-deltagare

Laholmskonferensen har visat tydligt att byggbranschen behöver passivhuskompetens för att klara klimatmålen. Allt blir så mycket enklare, tydligare och bättre om man tänker rätt från början!

Den 23-26 mars drar vi igång nästa utbildning till passivhusexpert. På CEPH-kursen lär du dig hur du projekterar och utför en byggnad som är fri från köldbryggor, lufttät, välisolerad och utrustad med rätt fönster och installationsteknik för låg energiförbrukning och hög komfort.

Deltagare i Laholmskonferensen får 5000 kr rabatt på kursavgiften. Ordinarie pris är 30 000 kr. Kursen omfattar 10 dagar i tre block: 23-26 mars, 22-24 april och 25-27 maj. Rabatten gäller för bokning senast 31 dec 2019 och kan inte kombineras med andra rabatter. Boka din plats nu!