Circuitus 2.0, Vikensved

Ort: Vikensved, Växjö kommun
Byggherrar: Simone Kreutzer Wesslund och Tommy Wesslund
Omfattning: 98 kvm
Inflyttning: 2020

Circuitus är ett byggkoncept för småhus som gör minimalt avtryck på miljön och samtidigt ger maximal komfort och minimal energiförbrukning. Ekologisk och ekonomisk hållbarhet samspelar med ett praktiskt innehåll.

Husen byggs i småmoduler enligt lego-principen. Byggsystemet är flexibelt och huset kan byggas i ett eller två plan, med en färdig eller egen kompakt och energieffektiv planlösning. Man kan lätt utöka boytan eller lägga till komplementbyggnader såsom vinterträdgård, förråd mm. 

Circuitus 2.0 är pilothuset för serien som har byggts av passivexperterna Simone Kreutzer Wesslund och Tommy Wesslund i Vikensved utanför Växjö. Huset är ett internationellt certifierat passivhus (se certifikat längst ner).