Debatt: Vi behöver en ”Greta” för byggbranschen också

"Det talas och skrivs överallt om hur mycket flygets utsläpp, vårt bilåkande och vår köttkonsumtion påverkar klimatet negativt. Desto mer i skymundan kommer byggbranschen som sällan synas ur ett klimatperspektiv trots att den står för 30 procent av energiförbrukningen i Sverige och 18 procent av växthusgaserna. Sverige har en bygglagstiftning som inte följer Parisavtalet, vilket är minst sagt uppseendeväckande.

Passivhus är den effektivaste metoden i byggbranschen för att minska klimatpåverkan, och är inte en dyrare byggmetod än traditionella sätt. Passivhus kräver dock mer noggrannhet i projekteringen och en uppföljning med tester när de byggs. Det ger en högre kvalitet på slutresultatet och en högre komfort för brukaren. De är välisolerade samt utrustade med teknik som effektivt tar tillvara den energi som alstras inomhus av människor, elektrisk utrustning och solinstrålning. Denna metod minskar energibehovet för uppvärmning med 70–80 procent jämfört med våra befintliga byggregler.

Trots alla sina fördelar talas det väldigt lite om passivhus i Sverige. Varför, kan man fråga sig."

Ingrid Westman, civilingenjör samt vd och grundare av Friendly Building.

Läs hela debattartikeln här.