EEF ny medlem i IG Passivhus

Vi hälsar EEF – Energieffektiviseringsföretagen välkomna som ny medlem hos IGPH.

Ett av de viktigaste stegen i ett mera tydligt och nationellt övergripande ansvar för energieffektivisering av våra byggnader är att starta samarbeten med andra organisationer som har samma mål som vi.

EEF samlar leverantörer av energitjänster/produkter och beställare av energieffektiviseringsåtgärder som industrier, fastighetsägare och företag.

EEF är etablerat på marknaden sedan många år tillbaka, har ett 80-tal medlemsföretag och kämpar precis som vi för #EnergiefficiencyFirst.

Besök EEF.