Elmeskolan i Älmhult är A-klassad

Foto: Torben Åndahl

Elmeskolan i Älmhult är ett hus i energiklass* A. Efter 3 år i drift visar energideklarationen en specifik energianvändning på 16 kWh/m2 och år. Detta faktiska värde överensstämmer mycket väl med den beräknade användningen. Primärenergitalet är 28 kWh/m² och år.

Elmeskolan tar därmed plats bland Sveriges mest energieffektiva skolor.

Läs mer om Elmeskolan här.

Älmhults kommun projekterar just nu sin tredje skola i passivhusstandard.

* Energiklassningen enligt Boverket omfattar klasserna A till G, där A står för en låg energianvändning. Nybyggda hus ska uppfylla klass C eller bättre.