Emrahus och Nilan sätter standarden för framtidens Nollenergihus

I väntan på regeringens kriterier för Nästan Nollenergihus lanserar Emrahus redan nu, som första husleverantör, nollenergihus som standard i samarbete med Nilan. Basen är ett hus konstruerat enligt passivhusnormen, kombinerat med solceller.

Passivhus är så täta och välisolerade att uppvärmningsbehovet i stort sätt täcks av spillvärmen från hushållet. Genom att återvinna energin i frånluften kan den återföras till den friska tilluften via ventilationssystemet. Med små tillskott av energi för uppvärmning av tappvatten och uppvärmning under extremt kalla dagar är ett passivhus exceptionellt energieffektivt.

Nollenergihus är en byggnad som utöver att uppfylla kraven för passivhus inte använder mer energi under året än vad den själv tillför.

För ytterligare information, kontakta: Emrahus 0418-48 60 40, Nilan Sverige AB 0418-59 099