Enklare att bygga energismart i Tidaholm

Bygger du ett passivhus i Tidaholm kan du räkna med att få tillbaka avgifterna för bygglovet och solfångare och solceller är inte bygglovspliktiga alls, så länge de följer takets lutning. Syftet med policyn är att underlätta omställningen till lågenergisamhälle och gynna utbyggnad av hållbara energisystem. Det skall vara lätt att göra rätt.