EURO-Phit-projekt renovering med passivhuskomponenter har startat

IG Passivhus och 13 partner i EU har fått pengar för att studera, genomföra och utvärdera den ”optimala energirenoveringen”. Syftet är att kunna öppna ekonomiska möjligheter för renovering utan att göra avkall på komfort och kvalitet.
Tanken är att definiera en renoveringsordning med hänsyn till de avgörande åtgärderna, som exempelvis reducering av köldbryggor, framställning av lufttätheten samt byte av ventilations- eller värmesystem.

IG Passivhus Sverige söker nu ett svenskt fastighetsbolag som är intresserat att delta i ett gemensamt pilotprojekt som ska utvärderas under de kommande tre åren.

Den information som tas fram inom projektet ska kunna bidra till de nationella regelverken!