Fastighetsstudion – en mötesplats för bygg- och fastighetsrådgivare

Vi hälsar Fastighetsstudion i Uppsala AB välkommen som ny medlem i Intressegrupp Passivhus.

Fastighetsstudion är en medlemsbaserad mötesplats och plattform för fastighetsrådgivare och småföretagare. Här erbjuds plats för co-working, träffar, utbildningar och samverkan.

Fastighetsstudion har bred erfarenhet inom ny, ombyggnad och renovering och energieffektivisering av såväl moderna som kulturhistoriska fastigheter. Rådgivarna är certifierade inom energi och hållbart byggande.

Grundaren Sven Detterberg har specialiserat sig på energi och innemiljö och har stor erfarenhet av systemstudier och har breda kunskaper inom VVS-teknik och energieffektivt byggande. Sven har genomfört kartläggningar och funktionsutredningar i befintliga fastigheter och är van att genomföra mätningar och analyser av tekniska system och inomhusklimat. Då är det en stor tillgång att ha erfarenhet av design och analys av teoretiska byggnadsmodeller.

Sven arbetar ofta i tidiga skeden med förstudier men följer även projekt till driftsättning och utvärdering och har erfarenhet av såväl bostäder som kommersiella lokaler. I mindre uppdrag projektleder Sven entreprenader med fokus på energieffektivisering. Vanligt förekommande kunder är fastighetsägare med långsiktiga strategier som delar en hållbar syn på förvaltande.

Besök Fastighetsstudion.