Friendly Building får ramavtal för förskolor

En av de förskoletyper som Friendly Building erbjuder.

Friendly Building i Stockholm är ett av elva företag som i början av 2020 tilldelats ramavtal med SKR och SKL Kommentus för upphandling av förskolor över hela landet. Friendly Buildings förskolor innefattar alltid bra materialval, genomtänkt arkitektur och utformning, samt drar 60% mindre energi än de andra leverantörernas förslag (70% mindre energi än BBR’s krav). De byggs som passivhus och erbjuds med solceller på taket som gör att förskolorna kan förvandlas till plusenergihus.

Läs mer här.