Furutåskolan, Växjö

Illustration: Bläck & Co

Ort: Växjö
Arkitekt: Arkitektbolaget
Beställare: Vöfab
Entreprenör: uppgift kommer
Omfattning: 525 elever
Inflyttning: skola hösten 2025, sporthall 2027

På Teleborg i Växjö planeras en ny skola och sporthall i form av passivhus som alstrar minst lika mycket energi som de använder. Dagens Furutåskola ska rivas och ersättas med en större skolbyggnad med plats för 525 elever i årskurs F-6. Den får sällskap av en ny sporthall som rymmer en fullstor spelplan och öppnar för skolgympa, kvällsevenemang, fritidsverksamhet och föreningsliv. Båda byggnaderna byggs enligt den internationella standarden ”Passivhus Plus”.

Skolan och idrottshallen bygger på en trästomme som sparar stora mängder koldioxidutsläpp. Trä blir också ett framträdande element på byggnadernas ut- och insida.

Husens utseende är ett möte mellan hållbarhetshänsyn och anknytning till lokal byggnadstradition. Klassiska sadeltak ger gynnsamma vinklar för solcellerna som planeras i syd-, väst- och österläge, allt för att maximera mängden lokalproducerad och förnybar energi. Dessutom ger takformen ett generöst vindsutrymme för energi- och ventilationsinstallationer som sparar dyrbar plats till undervisningslokaler.

Illustration.: Bläck & Co
Illustration: Bläck & Co