Glänningeskolan nominerad till Årets Bygge

Glänningeskolan med tillhörande idrottshall var Laholm kommuns största byggprojekt på många år. Man valde att bygga skolan som ett internationellt certifierat passivhus och att jobba enligt en samverkansmodell som tidigare beprövats i Knivsta. Detta arbete belönas nu med en nominering till Årets Bygge 2020, samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris.

Den så kallade Knivsta-modellen bygger på att aktörerna gör en gemensam prognos över totalkostnaden och sedan slår fast vilken vinst – i kronor och ören – som entreprenören ska få. Samtidigt står byggherren för alla kostnader och all risk. I det läget har byggherre och entreprenör samma intresse – att hålla nere kostnaderna. Byggherren eftersom de står för notan, och entreprenören eftersom lägre totalkostnad ger en bättre vinstmarginal.

Både skolbyggnaden och idrottshallen har en lufttäthet på 0,1 liter per sekund och kvadratmeter, vid en tryckskillnad på 50 pascal. Det är imponerande även för ett passivhus. Inför byggstarten vidareutbildades entreprenören MVB:s snickare i hur skarvar, genomföringar och andra känsliga moment ska hanteras i ett passivhus.

Läs mer här.