Green Panel – ytterväggar till passivhus

Passivhus har ofta tjocka väggar för att isolera ordentligt och genom det spara in på energikonsumtionen. Det är inte ovanligt att ytterväggarna är kring 500 mm tjocka eller mera i ett passivhus, vilket gör att BOA minskar.

Green Panel AB har tagit fram en yttervägg med polyuretan som isoleringsmaterial, där utsidan är en magnesiumskiva, medan insida är en OSB-skiva. Magnesiumskivan och OSB-skivan läggs med press i en form och därefter sprutas polyuretan mellan dem. På detta visset sammanfogas skivorna i en perfekt panel utan luftbubblor och utan lim. Den färdiga produkten kläs med gips på insidan.

Väggar blir väldigt slimmade och har fantastiska U-värden, samtidigt har de brandegenskaper enligt gällande regler utan ytterligare modifikationer.

Green Panels vägg är 200mm tjock och har u värden på 0,131 U (W/m2K). Den kommer till arbetsplatsen förbered för putsning. Olika dimensioner kan tillverkas, allt enligt projektkrav. Bärighet i konstruktionen uppnås med trä, LGS-ram eller betong/flytspackel.

Besök Green Panel