Grunden läggs för Sveriges största passivhusskola

I Älmhult har det inte byggts någon ny skola sedan 1970-talet, men nu är det på gång. Där läggs nu grunden för det som ska bli Sveriges största skola byggd i passivhusteknik.

IKEA bidrar till att staden växer och internationella skolan, The International School of Älmhult, behöver därför nya lokaler. I april togs det första spadtaget för det som ska bli Sveriges största passivhus-skola, en byggnad i två plan på cirka 10 500 kvadratmeter.

Skolan ligger i Hagbo, ett nybyggt bostadsområde i Älmhults östra del, nära handelsområdet. Den har fått namnet Elmeskolan och kommer att ha plats för upp till 800 elever, men till att börja med räknar man med att cirka 650 elever kommer att börja där.

Läs hela artikeln i tidningen Byggvärlden här.