IG Passivhus medverkar i Smarta städer

Gemensamt med ÅWL arkitekter medverkar vi i konferensen Smarta städer 2017, en ny mötesplats för morgondagens uppkopplade stad och hållbart byggande.

Sverige står inför stora utmaningar när drivkrafter som digitalisering, urbanisering, hållbarhetsmål och globalisering förändrar vårt samhälle. Smarta städer 2017 är uppbyggd kring behovet att möta dessa utmaningar och blir en unik arena där de tekniska förutsättningarna och de senaste innovationerna kan presenteras och möta användare, kravställare, beslutsfattare och nyttjare från hela samhällsbyggnadssektorn.

Smarta städer består av en två-dagars konferens med samma namn, som arrangeras i samarbete med Geoforum Sverige, och av en utställning med fokus på den smarta staden och hållbart byggande. Läs mer på konferensens webbsida.

Smarta städer äger rum  22-23 november.