IG Passivhus stöder klimatmålen enligt EU:s taxonomi

Den 1 januari 2022 trädde EU:s taxonomiförordning trätt i kraft. Denna förordning listar hållbara verksamheter och ska hjälpa att investera klimat- och miljövänligt.

Hittills har hållbara verksamheter för två miljömål definierats - 1. Begränsning av klimatförändringar och 2. Anpassning till klimatförändringar.

IG Passivhus Sverige och de globalt giltiga passivhusprinciperna bidrar till båda dessa mål.

Enligt taxonomi-kompassen finns det främst två verksamheter som kan knytas till
vårt arbete. Dessa är „Professional services related to energy performance of buildings“(mål 1) och „Renovation of existing buildings” (mål 2).

Genom teknisk rådgivning, energirådgivning, projektledning, energisimulering och bedömning av byggnader och projekt stödjer vi aktivt klimatmålen både inom nybyggnation och renovering.

Läs mer här.