Beräkning av köldbryggor

Vi har mångårig erfarenhet av beräkning av köldbryggor samt hur man kan förbättra komponenter i klimatskalet och anslutningsdetaljerna.

På så sätt kan köldbryggor identifieras redan i projekteringsfasen och elimineras genom att ändra konstruktionen. Byggskador kan undvikas och värmeenergi sparas in. En annan applikation är den hygriska analysen med vilken man bestämmer t.ex. minimitemperaturer för insidan av en sektion för att undvika kondens och mögelpåväxt.

Boverket konstaterar att inverkan av de linjära köldbryggorna normalt kan motsvara en ökning av Um-värdet med 15–20 %. För flerbostadshus kan inverkan av linjära köldbryggor vara ännu större.

Med hållbara lösningar slipper man framtida serviceärenden. Man säkrar konstruktionen från drag och fuktproblem och man kan med större säkerhet garantera att huset har det värmebehov det är projekterat för.

Till våra 2-dimensionella beräkningar använder vi simulerings- och beräkningsprogrammet flixo.
flixo är ett validerat köldbryggsprogram enligt EN ISO 10211:2007 och EN ISO 10077-2:2003.

Kontakta oss på info@igpassivhus.se om du har frågor angående köldbryggsberäkning.