Energisamordning

Energisamordnarens roll är mycket komplex och innefattar samtliga nedanstående delar. Har du frågor kontakta gärna Simone Kreutzer simone@igpassivhus.se

Typ av tjänst Vad vi gör
Beställarens samordnare och kontaktperson under hela projektet Vi informerar och utbildar beställaren om de speciella krav på kontroller, kvalitetssäkringar och samordning som krävs i samband med byggnationen.
Vi deltar i möten som beställarens representant.
Vi leder projektgruppen till de energi- och komfortmål som gäller för passivhus.
Introduktion passivhus Vi håller en inledande utbildning om passivhus för hela projektgruppen; kvalitetssäkring, krav och certifiering. Tar ca 2 timmar i samband med första projekteringsmötet.
Rådgivning för arkitekter Vi hjälper till med beräkningarna i PHPP; areor, yttermått, fönsterspecifikation, markförhållanden, samordning med K och VVS, hjälp med köldbryggsfria lösningar, placering, montering av fönster.
Rådgivning för konstruktörer Vi hjälper till med val av konstruktion, tätningsskikt, material (bärande, isolerade och vädersyddande skikt), köldbryggsfria lösningar, montagebeskrivning, lufttäthetsanslutningar, samordning med A och VVS.
Beräkning av köldbryggor Vi beräknar samtliga köldbryggor och sammanställer dessa i en rapport.
Rådgivning för VVS-konsulter Vi hjälper till med val av systemlösningar för värme, ventilation och varmvatten samt distribution. Val av komponenter, täthetlösningar genom klimatskärmen, placering av teknikum. Samordning med A, K och El - mest energieffektiva lösningar skall väljas och samtliga effekter skall redovisas.
Rådgivning för entreprenörer Vi hälper till med tidplanen: viktiga kvalitetskontroller som fasta moment.
Vi hjälper till med inköpen: lufttäthetsmätning, leverantörer/tillverkare av komponenter, t ex täthetsmaterial, fönster, dörrar, aggregat, isoleringsmaterial.
Samordning A / K / VVS Vi håller ihop kommunikationen mellan konsulter under projekteringen, granskar handlingar för kvalitetssäkring och certifiering.
Utbildning 1 - för konsulter Innan projekteringen startar ger vi konsulterna en 4-timmars grundkurs i passivhusteknik:
- Passivhuscertifieringskrav och handlingar och indata för certifieringen.
- Köldbryggor.
- Täthetsdetaljer.
- Tekniklösningar, produkter.
- Kvalitetssäkring.
- Material inför inköpet.
Utbildning 2 - för entreprenörer och besiktningsmän Innan bygget startar ger vi entreprenörerna och besiktningsmännen en 4-timmars grundkurs i passivhusteknik:
- Krav för certifiering.
- Köldbryggor (projektets lösningar, speciellt fokus på fönster).
- Täthetsdetaljer (praktiska lösningar).
- Lufttäthetsmätning (hur, när, vem).
- Handlingar och indata för certifieringen.
- Material (tejp, folie, krage m m).
- Kvalitetssäkring, lufttäthetsansvarig.
Energiberäkningar i PHPP Vi samlar in relevanta indata för energiberäkningen.
Vi genomför beräkningar och redovisar lösningar.
Vi komplettera med alla relevanta indata under hela projekterings- och byggskedet fram till injusteringen och sista lufttäthetsmätningen.
Vi gör energibalansberäkning i PHPP.
Förberedelse inför certifiering Vi samlar in samtliga underlag som behövs för certifieringen och ansvarar för att handlingar är kompletta. Indata kommer från konsulter och entreprenörer enligt checklistan för passivhuscertifieringen.
Vi har kontakt med certifieringsinstitut och förmedlar resultat i olika skeden.
Kvalitetskontroll under byggnationen Vi gör stickprov på bygget, deltar i byggmöten, gör kontroll av material, tar fram lösningar tillsammans med entreprenören.
Utbildning av hyresgäster och driftspersonal Vi tar fram en användarhandbok som komplettering till skötselpärmen, med fokus på passivhusrelevanta detaljer.
Vi ger en grundutbildning som tar ca 2 timmar.
Uppföljning Vi sammanställer erfarenhetsåterföring från konsulter och entreprenörer.
Marknadsföring Vi för in ert projekt i projektdatabasen för passivhus.
Vi ordnar föreläsningar.
Vi genomför visningar.
Vi hjälper till med underlag för tidningsartiklar.
Certifiering Certifieringen utförs av extern, oberoende konsult som är godkänd för passivhuscertifiering.
Vi kan sköta denna kontakt, alternativt tar beställaren själv kontakt med certifieringsinstitutet.